in

I denne kommunen deles det ut ekstra penger til innbyggere som sliter før jul

Image by Daniel Albany from Pixabay

Stadig flere nordmenn sliter som følge av dyrere mat, dyr strøm og høyere rente.

I Bykle kommune der det er mange lavinntektsfamilier, har innbyggerne nå mulighet å søke om ekstra skattefrie kroner før jul.

Alle innbyggere i Bykle kommune har nå mulighet til å søke kommunen om flere tusen ekstra skattefrie kroner å rutte med før jul. Dette melder avisa Vårt Land.


– Dette handler om at det er mange som sliter med å få endene til å møtes. Nå ønsker vi å avhjelpe spesielt utsatte innbyggere, sier ordfører i Bykle kommune, Jan Dagfinn Dalen (Ap) 

Kraftkommunen har nettopp vedtatt at to millioner kroner skal settes av i en ekstra «julepakke» for å hjelpe de som sliter med å få endene til å møtes gjennom jula.

– Næringslivet i Bykle består av mye hotell- og restaurantvirksomhet, der lønningene ikke nødvendigvis er så høye. Selv om folk har jobb, er det mange som sliter med prisstigningene på både drivstoff, strøm og mat, sier ordføreren til avisa.

Kommunen som er en stor kraftprodusent har tjent gode penger på de høye strømprisene. Dermed har de også muligheten til å gi innbyggerne denne ekstra håndsrekningen.

Statistisk Sentralbyrå melder at prisveksten i oktober i år var 7,5 prosent opp, sammenlignet med oktober 2021.

– Prisveksten fortsetter å stige fra allerede svært høye nivåer. Det er spesielt prisutviklingen på strøm, mat og drivstoff som bidrar til at prisveksten løftes til 7,5 prosent i oktober, uttalte seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer var det som bidro mest til at tolvmånedersendringen i KPI endte på 7,5 prosent i oktober.

 Matvareprisene gjorde et historisk hopp i juli, og har siden da vært blant de viktigste bidragsyterne til prisveksten på tolvmånedersbasis, sier Espen Kristiansen.

 Tolvmånedersveksten i strømprisene var 24,9 prosent i oktober. I det samme tidsrommet økte prisene på diesel med 44,1 prosent og bensinprisene økte 27,9 prosent. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte med 13,1 prosent fra oktober 2021 til oktober 2022.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

«Klar til strid» følger rekruttene i førstegangstjenesten

Milliardær krever at regjeringen gir mer til de som sliter