in

Ikke siden 2013 har så få dødd av overdoser i Norge

overdose
Foto: Canva

I 2021 var det 241 narkotikautløste dødsfall – også kalt overdosedødsfall. Dette viser nye tall fra Dødsårsaksregisteret.

Antall overdosedødsfall sank fra 2020 til 2021 og har ikke vært så lavt siden 2013.

Mens 331 døde av overdose i 2020, ant antallet overdosedødsfall til 241 i det andre pandemiåret.


– Økningen i 2020 og nedgangen i 2021 kan ha sammenheng med at tiltakene for personer med rusmiddelavhengighet var åpnet igjen, etter at de hadde vært stengt i deler av det første pandemiåret. Det  foregår også et planmessig arbeid med økende vekt på forebygging av og behandling for overdoser som kan ha påvirket tallene for 2021 i positiv retning, sier seniorforsker i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk, Ellen Amundsen, i en pressemelding fra FHI.

Dødelighetsraten var 4,5 per 100.000 i 2021, dette er noe lavere enn i 2013. I 2020 var dødsraten på hele 6,2 per 100.000.

Amundsen påpeker at det var et lavt antall overdosedødsfall i 2021 sammenlignet med 2020, men hun understreker at det ikke har vært noen synkende trend de siste 10–12 årene.

I perioden fra 2010 til 2021 har antall dødsfall variert rundt et gjennomsnitt på 269 dødsfall per år, og dermed en rate på 5,2 per 100.000.

Amundsen forklarer at det er naturlig at antallet overdosedødsfall varierer fra år til år. Det høye tallet i 2020 og det lave i 2021 kan være en tilfeldig variasjon, men nedgangen i 2021 er noe større enn forventet ut ifra en slik forklaring. 

– Antall overdosedødsfall var i 2021 tilbake på samme nivå som i 2013, sier hun.

9 av landets 11 fylker hadde en nedgang i overdosedødsfall fra 2020 til 2021 i størrelsesorden 20–58 prosent. Nedgangen var klart størst i Innlandet, der 19 døde av overdose i 2020 og 8 i 2021. Vestfold og Telemark hadde en økning fra 23 til 26 overdosedødsfall.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Opplevde alle flypassasjerers mareritt: – Jeg har en alvorlig situasjon her

Fem vanlige spørsmål og svar om feriepenger