onsdag, mars 3, 2021

Internett og globalisering – hvordan påvirkers det norske språket?

Mest lest nå

De siste tiårene har verden vært i stor forandring som følge av det vi kjenner som globalisering, blant annet gjennom internett. Dette er både gode forandringer som mer kulturell utveksling, større forståelse for andre kulturer, og økt handel mellom ulike nasjoner, men også negative konsekvenser. Blant annet har uttrykk som McDonaldisering, amerikanisering og kulturell homogenisering oppstått, kanskje særlig takket være den store påvirkningen amerikansk kultur har hatt på verden. Også engelsk har vokst til å bli den absolutt største lingua francaen vi har tilgjengelig, noe som har ført til at andre språk har begynt å endres raskt eller dø ut. Heldigvis for det norske språk har globaliseringen heller ført til flere muligheter for nordmenn, men også språkendringer.

Kilde: Pixabay

Norsk på internett – truet eller i vekst?


Som verdens største lingua franca, altså et språk som blir brukt av mennesker mange ulike steder for å kommunisere med hverandre, har engelsk i flere tiår vært hovedspråket man finner på internett. Det har gjort at alle de som jevnlig benytter seg av internett har vært tvunget til å både forstå og gjøre seg forstått på engelsk i større grad enn noen gang før. Det har bekymret språkeksperter som frykter at norskkompetansen dør ut. Der unge nordmenn tidligere har brukt ungdomsårene på å utvikle den norske språkkunnskapen i lek eller generell omgang med andre, bruker de i dag heller mye viktig tid på engelsk.

Samtidig som denne bekymringen stadig har vokst, har tilbudet av tjenester på norsk på internett også vokst. I dag finner man vanlige nettsider som Facebook, Instagram og Snapchat lett tilgjengelig for norske brukere. Globaliseringen har også gjort at tilbydere av andre nettjenester har fått tilgang til norske forbrukere i større grad enn før. Dette gjelder blandt annet underholdningstjenester, som for eksempel strømmetjenester og spilletjenester. I dag kan man for eksempel finne mange ulike mobile nettkasinoer lett tilgjengelig på norsk, noe som er viktig for å tiltrekke et bredere utvalg av kunder. Et annet eksempel er nettshopping. Der den enorme nettbutikken Amazon tidligere har vært utilgjengelig i Norden er nå også den norske versjonen på vei. Det gjør at nordmenn får flere valgmuligheter enn vi har hatt tidligere.

Kilde: Pixabay

Et språk i endring

Mange unge benytter også internettet til å holde kontakten med norske venner. Enten gjennom videoteknologi som Skype, eller chatting, hvorav sistnevnte riktignok har et dårlig rykte for å føre til dårlige norskkunnskaper. Den økende tilgjengeligheten på norsk innhold på internett fører dessuten til at de som tidligere har stått utenfor i samfunnet kan få norsktrening de tidligere ikke har hatt mulighet til. De som kanskje ikke har så mange kontakter rundt i samfunnet kan nå finne norsk innhold på tjenester slik som Youtube eller Twitch hvor mange nordmenn nå tilbringer mye tid.

Mange har også takket være internettet mer kontakt med sine norske venner enn tidligere. Man kan derfor si at internettet i stor grad er med på å holde det norske språket i live. Som nevnt kritiseres blant annet chatting for å bidra til dårlige norskkunnskaper, men samtidig er det også med på å utvikle språket, og det er en utvikling som har pågått i hundrevis av år. Norsk har alltid vært et språk i endring med påvirkning fra eksterne faktorer. Dessuten, dagens unge nordmenn er bedre på engelsk enn noen gang før, noe som kommer god med i den økte kontakten med andre kulturer. Kanskje ikke internettet og globaliseringen er så galt likevel?

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter