in ,

Investeringsdirektør: Dette er fondene du bør takke nei til

Topp 10 kjøpstoppen i april domineres av globale og regionale indeksfond, i tillegg til to pengemarkedsfond.

Etter en sterk avslutning på mars ble april en tøff periode for avkastning i aksjefond. Også obligasjonsfond slet i takt med at markedet priset inn en stadig mer aggressiv pengepolitisk tilstramming.

Verdensindeksen falt hele 6 prosent i april målt i lokal valuta. På grunn av kraftig svekkelse av den norske kronen mot dollar og euro endte denne indeksen ned i underkant av 2 prosent målt i norske kroner.


– Igjen ser vi at det er gunstig å ha aksjefond som ikke er valutasikret i urolige perioder. Den norske kronen har en tendens til å svekke seg med volatile markeder, og da fungerer dette som en slags «airbag» som sørger for at fondsinvesteringene dine får en litt mykere landing. Flere undersøkelser viser at valutasikring øker risikoen i globale aksjeporteføljer sett med norske øyne, og dermed bør investorer generelt sett takke nei til slike fond, mener Joar Hagatun, investeringsdirektør i Kron.

Advarer mot å jakte gårsdagens vinnere

Når forvaltningsselskapet Kron ser på hvordan deres kunder handlet gjennom april ser de at de mest populære fondene den siste måneden er ganske lik uavhengig av kundenes bosted, men for kunder med bosted fra Trondheim og nordover er flere aktive fond som DNB Global Materialsektor, First Global Focus og Blackrock World Energy ekstra populære. Disse har alle levert god avkastning hittil i år, sistnevnte er nesten 40 prosent i pluss. 

– Nordlendinger ser i større grad ut til å velge fond etter avkastning siste periode, og det bekymrer meg. Flere undersøkelser, blant annet fra verdens største kapitalforvalter, Vanguard, viser at det ikke lønner seg å jage de fondene som har hatt høyest avkastning den siste tiden på bekostning av andre. Da kommer man ofte for sent til festen, og det er nok flere som burde merke seg den hyppig brukte, men ofte ignorerte, juridiske advarselen om at «Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning», sier Hagatun.

De to rentefondene på topplisten, Alfred Berg Likviditet og KLP Pengemarked har kort rentedurasjon, som vil si at de ikke reagerer like negativt som en del obligasjonsfond på endringer i rentebanen som vi den siste tiden har opplevd. Begge fondene har levert en beskjeden positiv avkastning på 0,3 prosent hittil i år.

Menn tror de kan slå markedet

På Krons fondsmarked gikk 95 prosent av kapitalen fra kvinner i april inn i indeksfond, mens tilsvarende tall for menn kun var 66 prosent. Menn valgte i større grad aktive fond med sterk sektorfokus eller geografisk fokus, som Eika Egenkapitalbevis, DNB Teknologi og Alfred Berg Gambak.

– Vi ser at mange menn har stor tro på egne ferdigheter når de velger fond. Dersom de skal slå markedet må de få rett både på valg av forvalter og på sektoren eller geografien de velger å satse fondspengene sine på. Dermed kan det bli store avvik mot for eksempel et global indeksfond som historien jo har vist at det for de fleste er vanskelig å slå, fremhever Hagatun.

Topp 10 kjøpte fond april

  1. Kron Indeks Global
  2. DNB Global Indeks
  3. KLP AksjeGlobal Indeks
  4. KLP Pengemarked
  5. Alfred Berg Likviditet
  6. KLP AksjeNorge Indeks
  7. Alfred Berg Indeks
  8. KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
  9. Eika Egenkapitalbevis
  10. KLP AksjeAsia Indeks
Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Mange undret seg over detaljen i det nye bildet av kongefamilien – Slottet forklarer grunnen

Her skjer enhver forelders mareritt aller oftest