For en tid tilbake ble det arrangert diskotek på for 4-6 klasse på en barneskole i Alvesta i Sverige. 

Noen dager i forveien av diskoteket tok en far kontakt med skolens rektor. Han var redd for datteren sin som til stadighet ble utsatt for seksuelle tilnærminger av to afrikanske gutter på skolen.

Den bekymrede faren fikk til et møte med rektoren. Til friatider forteller han:

«Vi hadde et møte med rektoren. Jeg ble overrasket over at hun ikke hadde kalt inn guttene det var snakk om og deres foreldre. Jeg sa til rektoren at jeg ville anmelde forholdet. Hun sa da at det trengte jeg ikke. Skolen skulle ta seg av dette her.»

Rektoren hadde også en noe pussig forklaring på hvorfor guttene ikke lot jentene være i fred.

«Hun sa at barn er barn og gutter er gutter. De drives av nysgjerrighet i det forandring skjer med kroppene deres.»

Det viste seg at rektoren ikke gjorde noen spesielle tiltak for å få slutt på det seksuelle tilnærmingene. I følge faren til den omtalte jenten så ble han og konen hans nærmest beskyldt for å komme med disse påstandene som følge av fordommer og en rasistisk tankegang.

Vi må ikke dele folk inn i båser som «oss» og «dem». Dette må behandles på individnivå, hadde rektoren forklart, uten å iverksette noen tiltak.

Voldtatt i en busk ved skolegården

Dagen etter diskotekkvelden lekte den omtalte jenten sammen med en venninne i skolegården. Det to guttene som jentens far tidligere hadde meldt bekymring om dukket opp. Datteren hans ble trukket inn i en busk av en av guttene, og voldtatt. Venninnen ble tatt med bak en bil av den andre gutten, men det kom folk forbi som sansynligvis forhindret ytterligere en voldtekt.

Faren til jenten tok på ny kontakt med skolen og rektor. Nå var det faktisk skjedd en voldtekt. Han opplyste om at han ikke kom til å sende datteren på skolen mer, før de to guttene var tatt ut av skolen. Faren forteller til friatider at han ble møtt med en total likegyldighet. Han ble dessuten truet med rettslige konsekvenser dersom datteren ikke kom på skolen.

«Rektor viste ingen respekt for våre barn. Hun holdt fast på at det er skoleplikt og at de måtte komme på skolen. Skolen har stort fokus på at alle har fordomsfrie holdninger – men hvorfor har man ikke det samme fokus på voldtekt og seksuelle krenkelser?» spør faren seg.

Tause

Rektoren ved skolen ville ikke la seg intervjue av Fria tider. I et skriftlig svar skriver hun:

«Utredningen rundt hendelsen ligger hos andre myndigheter. Vi har ikke mulighet til å svare på spørsmål om enkeltindivider på grunn av taushetsplikt.»

Politiet er også tilbakeholden med informasjon.

– Jeg kan bekrefte at vi har en anmeldelse om voldtekt mot et barn og at vi har igangsatt en undersøkelse. Men vi kommer ikke til å si noe mer ettersom alle som er innblandet er under 15 år, sier Robert Loeffel fra politiet til Fria tider.

Guttene har ingen mulighet for å bli dømt for lovbrudd ettersom de er under 15 år. Robert Loeffel forklarer at politiet vil gjøre en etterforskning for så å overføre saken til sosiale myndigheter.

Saken tok en ny vending

Etter at Fria tider skrev om denne saken på forrige fredag begynte debatten å rase på sosiale medier. Flere av skolens foreldre ble da oppmerksom på hva som hadde skjedd. Noen foreldre vil nå flytte barna deres til andre skoler, men andre vil holde sine barn hjemme inntil skolen kan garantere for deres sikkerhet.

Omtalen i media førte til at kommunen holdt en pressekonferanse. Det ble da fortalt at guttene skal flyttes til en annen skole.

Foreldrene til jenten som ble voldtatt har nå anmeldt rektoren for tjenesteforsømmelse.

Loading…