Har du hatt barn som har oppdaget gleden av å spille forskjellige instrumenter? Visst er det nydelig når barn er engasjert og behersker et instrument, men det kan også være en prøvelse når barna skal lære seg instrumentet.

«Bjørnen sover» på fløyte kan høres ut som en litt slitsom sak når du hører den for 1000ende gang. Bare spør denne hunden!

Se den treffende reaksjonen: