Joel vil ha strengere straff for de som begår overgrep mot barn. Spre saken videre, dersom du deler hans synspunkt.

3934

Joel Kinnaman er en kjent skuespiller fra Sverige. Han spiller blant annet i filmene «The Girl with the Dragon Tattoo» og «Snabba Cash». Joel engasjerer seg også ovenfor barns om et utsatt for overgrep. Bakgrunnen for Joels engasjement er et brev han mottok fra 14 år gamle Karl. I brevet står det at overgrepene startet da Karl var fem år, og fortsatte jevnlig inntil han fylte ti.

Overgrepene ble filmet og lagt ut på internett. Dette har gitt Karl en følelse av at overgrepene aldri slutter.

Nå jobber han med en kampanje der målet er å få politikerne til å forstå at folket vil ha strengere straffer for overgrep mot barn. Man bør ikke bare få bøter som ikke straffer mer enn en tilsvarende bot for å urinere i gaten.

Joel ønsker at du deler saken videre, dersom du deler hans synspunkt. 

SISTE NYTT