in

Justisministeren vil styrke kampen mot nettovergripere

Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Politiet har advart mot en økende mengde av ulike former for digital kriminalitet. Nå vil justisministeren ta grep for å fange opp ulovlig aktivitet og misbruk av barn på nett. Hvordan dette skal skje er imidlertid ikke avklart ennå.

Utviklingen der overgripere benytter internett til å komme i kontakt med barn og unge for å begå overgrep, er svært bekymringsfull. Dette sier Regjeringen i en pressemelding, og forteller at de vil jobbe sammen med private selskaper for å fange opp ulovlig aktivitet og misbruk av barn på nett. 

– Apper som TikTok, Vipps og Snapchat gjør det mulig for overgripere å komme i kontakt med barn og unge på en svært enkel måte, og betale for ulovlige bilder eller videoer. Alt foregår på private plattformer. Da trenger vi tjenestetilbyderne og private aktører med på laget. Jeg har tatt initiativ til et møte med POD, Kripos, Telia, Telenor og Vipps hvor vi skal diskutere digital kriminalitet, særlig med tanke på nettovergrep og formidling av dette via digitale plattformer og betalingsløsninger, sier jJustis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Politiet fremhever den økende mengden av ulike former for digital kriminalitet i politiets trusselvurdering for 2022. Riksrevisjonen kom i fjor med kritikk i undersøkelsen av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT.

Ny teknologi muliggjør også nye former for kriminalitet, som betaling for ulovlig aktivitet som for eksempel overgrepsmateriale. Både Justis- og beredskapsdepartementet og politiet vil styrke arbeidet mot denne formen for kriminalitet.

– Senterpartiet og Arbeiderpartiet har sagt i Hurdalsplattformen at vi skal styrke politiets kapasitet til å kjempe mot denne kriminaliteten. Det er viktig at politi og nettselskapene har en felles virkelighetsforståelse og deler erfaringer og kunnskap slik at vi i enda større grad kan ta knekken på kriminelle som kynisk utnytter andre mennesker gjennom overgrep eller svindel, sier Mehl.

Formålet med møtet er dialog og felles situasjonsforståelse mellom politiet, departementet og nettselskaper med plattformer som kan benyttes til kriminalitet.

Justisministeren ber politiet dele sine erfaringer og utfordringer og håper også de private selskapene gjør det samme, slik at de i fellesskap kan foreslå tiltak for å forebygge og bekjempe digital kriminalitet.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

De kan få halv pris hos tannlegen, men mange er ikke klar over det

Krig rammer «Europas Kornkammer»: Slik støtter Norge bønder i Ukraina