Hjem Fremhevet Karen-Marie Ellefsen åpen om pensjonisttilværelsen: – Det er litt ensomt. Som om jeg er kas­tet på søp­la

Karen-Marie Ellefsen åpen om pensjonisttilværelsen: – Det er litt ensomt. Som om jeg er kas­tet på søp­la

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Forrige august fylte Karen-Marie Ellefsen 70 år. Da måtte hun gå av men pensjon. Noe hun slettes ikke likte. Nå forteller hun hvordan det første året som pensjonist har vært.

Da det ble kjent at Ellefsen skulle pensjoneres stilte hun opp i et intervju med magasinet «Vi over 60». Her luftet hun sin frustrasjon over at man ikke kan få jobbe lenger når man ønsker det.

«Så lenge de kan velge en president i USA som er godt over 70 år, kan jeg ikke skjønne at vi som er over 50 ikke kan være kommentatorer og programledere på TV», sa den populære reporteren og sportskommentatoren.

Videre stilte hun spørsmål med arbeidsmarkedet som ikke vil ansette eldre mennesker.

«For all del, det er mange unge som er flinke i jobben sin. Men regjeringens mål er at vi skal stå lenge i jobb, og da er det ikke så greit når bedriftene ikke vil ansette eldre folk. Det opprører meg».

31. ok­to­ber hadde Ellefsen sin siste sending i sporten på TV. Siden den gang har en ny tilværelse ventet henne, en tilværelse hun egentlig ikke liker spesielt godt. I et lengre intervju med Klikk forteller 71-åringen om en hverdag som ikke er helt den hun hadde sett for seg. På spørsmål om hun nyter pensjonisttilværelsen svarer hun:

– Nei, jeg gjør jo ikke det. Det er klart at det ble spe­si­elt kjipt på grunn av pan­de­mi­en. Ikke kan du rei­se, ikke kan du gå på kafé når du vil, ikke kan du tref­fe hvem du vil, ikke gå i bu­tik­ker, ut­stil­lin­ger el­ler tea­ter. Du kan ikke gjø­re noen ting. Så det har blitt mye Net­flix og strik­king. Tid­li­ge­re spis­te jeg nes­ten alle mål­ti­de­ne mine i kan­ti­na på NRK, for­di jeg ha­ter å lage mat. Nå fø­ler jeg at jeg la­ger mat og ryd­der hele da­gen.

Ensomt

For mange kan en ny tilværelse føles ensomt. Spesielt under en pandemi, og når man bor alene. Plutselig har man hele dagen ledig, men hva skal man finne på når man sitter «innelåst» under en pandemi? Karen Marie Ellefsen synes ikke det har vært en kjekk opplevelse.

– Når du ikke har barn og bar­ne­barn og alt det­te, så blir det litt en­somt. For meg var job­ben en vel­dig stor del av det so­si­a­le li­vet mitt. Si­den jeg bor ale­ne ble det vik­tig. Når du ikke job­ber len­ger, kjen­nes det vel­dig rart. Jeg er ak­ku­rat den sam­me som da jeg var 35 el­ler 50 år. Det er en be­gyn­nel­se og slutt på alt, men jeg fø­ler meg litt kas­tet ut av sam­fun­net på en måte. Som om jeg er kas­tet på søp­la. Jeg sav­ner job­ben vel­dig, sier hun til Klikk.

Den tidligere programlederen forteller også at hun ofte blir invitert til kaffe av tidligere kolleger. Men det er vanskelig å besøke sin gamle arbeidsplass når man ikke lenger jobber der. Det vekker følelser, savn og ikke minst tårer.

– Jeg har gått inn og ut av dø­re­ne hos NRK i 47 år. Nå fø­ler jeg meg nes­ten som en kri­mi­nell når jeg går inn der. Jeg må fylle ut et skje­ma og ha en be­søks­lapp på jak­ka. Det er utro­lig ube­ha­ge­lig, og der­for har jeg ikke vært der så man­ge gan­ger, for­tel­ler Ka­ren-Ma­rie som ikke legger skjul på at tårene flere ganger har presset på. Senest for noen dager siden.

– Sær­lig de før­s­te gan­ge­ne, men se­nest også for bare to da­ger si­den. Jeg traff noen av kol­le­g­ene mine. Så spør de: «Hvor­dan har du det?». Da kom­mer tå­re­ne.

Ble tildelt kongens fortjenestemedalje

Forrige sommer fikk Karen Marie Ellefsen en pris som viser hvor mye hun har betydd for mange mennesker.

Erna Solberg og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen overrakte Kongens fortjenstmedalje til sportsankeret.

– Foregangskvinne og pioner med unik formidlingsevne. Gjennom å være deg har du tatt kampen for mange. Du har knust glasstak om, og om igjen – gått foran og vist at det er mulig. Det er mye du fortjener berømmelse og heder for, men i dag er også en dag for å takke deg, sa Solberg til Ellefsen ifølge NRK.

– Kjære deg, nå er jeg helt målløs. Jeg er målløs, sa Ellefsen da hun skjønte hva som hadde skjedd.

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com