in , ,

Katten og hunden kan beskytte deg mot hukommelsestap i alderdommen

Image by StockSnap from Pixabay

En studie i regi av University of Michigan Medical Center viser at det å eie kjæledyr i en lengre periode kan knyttes til langsommere nedgang i kognisjon over tid.

Å eie et kjæledyr som en hund eller katt, spesielt i fem år eller lenger, kan være knyttet til langsommere kognitiv nedgang, hos eldre voksne. Kognisjon handler om hjernens evne til å motta, bearbeide og uttrykke informasjon.  

Dette kommer frem av en foreløpig studie som ble presentert på årsmøtet til Academy of Neurology.

– Tidligere studier har antydet at bånd mellom mennesker og dyr kan ha helsemessige fordeler som å redusere blodtrykk og stress. Våre resultater tyder på at det å eie kjæledyr også kan beskytte mot kognitiv tilbakegang, sier studieforfatter Tiffany Braley i en pressemelding fra University of Michigan. 

Studien så på kognitive data fra 1.369 eldre voksne med en gjennomsnittsalder på 65 år som hadde normale kognitive ferdigheter ved starten av studien. Totalt 53 prosent av deltakerne eide kjæledyr, og 32 prosent hadde hatt kjæledyret i fem år eller mer.

hund
Foto: Canva

Forskere brukte data fra en stor studie der folk gitt flere kognitive tester. Forskere brukte disse kognitive testene til å utvikle en sammensatt kognitiv poengsum for hver person, fra null til 27. 

Den sammensatte poengsummen inkluderte vanlige tester for subtraksjon, numerisk telling og ordgjenkalling. Forskere brukte deretter deltakernes sammensatte kognitive score og estimerte assosiasjonene mellom antall år de har eid kjæledyr og deres kognitive funksjon.

I løpet av seks år sank kognitive scorer i en langsommere hastighet hos kjæledyreiere. Denne forskjellen var sterkest blant kjæledyreiere som hadde hatt kjæledyr i mer enn fem år. 

Tatt i betraktning andre faktorer som er kjent for å påvirke kognitiv funksjon, viste studien at det å eie kjæledyr over tid i gjennomsnitt hadde en kognitiv sammensatt poengsum som var 1,2 poeng høyere etter seks år sammenlignet med de som ikke er dyreeiere. 

Kan en katt oppdage spøkelser?

Forskerne fant også at de kognitive fordelene forbundet med lengre kjæledyreierskap var sterkere for menn. Braley sier mer forskning er nødvendig for å utforske de mulige årsakene til disse assosiasjonene ytterligere.

– Ettersom stress kan påvirke kognitiv funksjon negativt, kan de potensielle stress-buffrende effektene av det å eie kjæledyr være en plausibel årsak til funnene våre. Et selskapsdyr kan også øke fysisk aktivitet, noe som kan være til fordel for kognitiv helse, sier Braley

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Paul og Kris motbeviste skeptikerne – ekteparet med downs syndrom fikk 25 vakre år sammen

Autistiske Kevin (11) har høyere IQ enn både Einstein og Hawkin