Vinteren har i høyeste grad meldt sin ankomst, og med den også kulde, snø, og ikke minst is og glatte veier. Selv om det kan være koselig med vinter kommer man dessverre ikke utenom at hålkeføre kan være både ubehagelig å gå på og direkte farlig. Spesielt for de eldre, som kanskje ikke er så lette til beins lenger som da de var yngre.

Dette har Strängnäs kommune i Sverige bestemt seg for å gjøre noe med, og som et ledd i å unngå ulykker på det glatte føret har kommunen gjort en del tiltak. Et av dem er å utdele brodder til utsatte borgere i kommunen, skriver Strängnäs Tidning i en reportasje.

– Glattføreulykker er svært vanlig blant de eldre, og de kan medføre alvorlige skader, hindre mobilitet, til og med dødsfall, forteller sosialsjefen i kommunen, Inger Gridelid til avisen.

Derfor får nå alle folkeregistrerte beboere over 65 år i kommunen gratis brodder på prøve, for å se om det hjelper på ulykkesstatistikken.

– Det er fint å kunne gjøre denne forebyggende innsatsen i samarbeid med Rådet for Seniorspørsmål, forteller kommunalrådet Monica Lindell Rylén (S), til Strängnäs Tidning.

Også den svenske kommunen Oskarshamns har besluttet at fra nå av skal alle over 65 år få gratis brodder. Barometern skriver at alle kommunens eldre kan møte opp på kommunehuset for å få utdelt broddene sine.

Og man kan da ikke annet enn å være enig i dette strålende initiativet! Det handler om å ta vare på de eldre, og hva er vel da bedre enn å hjelpe dem slik at de kan komme ut og klare seg på egenhånd – selv om det er glatt ute?

Tilsvarende prosjekt er tidligere utført i både Gøteborg og Haninge kommuner med stort hell, og det er ønskelig at flere kommuner gjør noe tilsvarende. Del gjerne artikkelen, hvis du synes at også din kommune burde gjøre det samme!