Det er på tide å takke for året som har gått og ønske 2019 velkommen. Tradisjon tro holdt Kong Harald sin nyttårstale i kveld og som alltid var den mange kloke ord. 

Kongen takket mange, og årets tale hyller hverdagsheltene; dem som hver dag gjør en god gjerning for andre. Den inneholdt en oppfordring til oss voksne om hvordan vi skal være forbilde for barn og unge og den inneholdt et budskap om at vi alle er viktig.

Kongen hyllet spesielt mennesker som gjør en innsats for at andre skal ha det bedre.

Dere som står i tjeneste for Norge i andre land, alle helsearbeidere som gjør sitt ytterste for å gi god og omsorgsfull pleie, alle lærere som hver dag går til arbeidet sitt med både tanke, øye og hjerte for den enkelte elev, og alle servicearbeiderne som bestreber seg på faglig og vennlig betjening, sa han.

En oppfordring til voksne

Kanskje er det de mange sakene om mobbing og netthets som har kommet frem gjennom året som ga kongen vann på mølla til å gi noen velmenende råd til voksne.

Barn og unge lærer av det vi voksne gjør og sier. Det er vi som gjennom vår adferd formidler hva som er greit. Derfor må vi oppføre oss ordentlig mot hverandre. Vi må snakke om og til hverandre på en måte som vi ønsker at barna våre skal ta med seg videre gjennom livet, sa kongen i talen sin.

Og kanskje viktigst av alt, kongen var opptatt av at vi alle betyr noe, og kan gjøre en forskjell.

Til dem som tenker at ingen bryr seg om hva jeg gjør fra eller til, vil jeg si:
Akkurat ditt smil kan gjøre en forskjell for et menneske du møter på gaten.
Akkurat ditt vennlige ord kan skape en bedre dag for en annen.
Og akkurat din omtanke kan utløse nye gode handlinger.

Vi er heldig som har en konge som Harald. Så klok og så opptatt av mennesket! Del saken videre om du er enig! Nedenfor kan du høre hele nyttårstalen for 2018 av kong Harald.