in ,

Kong Haralds tale i kveld: – Fylt av håp gjennom alle som lyser

kong harald

I dag har vært en spesiell dag. For 10 år siden skjedde den utenkelige terroraksjonen som kostet livet til 77 mennesker. I kveld talte kong Harald i Oslo Spektrum ved 10-årsmarkeringen av terrorangrepene.

– Det har gått ti år siden Norge ble mørklagt. Sjokk, sorg og sinne rammet oss alle.
Sjokk over at dette kunne skje her hos oss. Sorg over drepte og ødelagte liv. Sinne overfor kreftene som stod bak.


Slik innledet kong Harald talen hvor han forsøkte å beskrive sorgen som rammet landet vårt.

– Norge sørget sammen – en stund. Så ble hver og én av de hardest rammede igjen alene med hver sin sorg.

Videre fortalte om sorgen og sinnet som fremdeles sitter i oss.

– Både sorgen og sinnet bor fremdeles over hele landet vårt. Fra nord til sør lever foreldre som for alltid vil ha et tenåringsbarn i hjertet. Søsken som alltid vil ha en bror eller søster for lite. Mennesker som savner en mor eller far, en kjæreste, venn eller kollega.

Kongen fortalte om hvor sterk han synes de overlevende av den grusomme dagen er.

– Når jeg ser på mange av dem som overlevde denne dagen, lurer jeg på hva de er lagd av. Mange av dem engasjerer seg, sammen med unge over hele landet, for at Norge skal være et godt sted å leve for alle. De viser oss at lyset er sterkere enn mørket.

Det er mitt håp

Kongen satt ord på hva man kan ta med seg av lærdom etter en slik terroaksjon.

– Den dyrekjøpte lærdommen fra 22. juli må blant annet være:
At vi må stå opp for likeverd og menneskerettigheter.
At vi må ha respekt for at vi er forskjellige.
At vi må kjempe for det vi tror på – med fredelige midler.

Han fortalte også at han ikke synes at samfunnet har gjort nok i tiden etter 22.juli 2011.

– Det er mitt håp at vi kan hjelpe hverandre med å leve lærdommen fra 22. juli hver dag, i alt vi er og gjør. Samtidig må vi erkjenne at vi som samfunn ikke har gjort på langt nær nok for å se, for å hjelpe, for å bære byrden sammen – og for å motarbeide de mørke kreftene.
Dette er jeg lei meg for.

Samtidig poengterte kongen sin tro på det norske folk.

– Jeg har allikevel stor tro på det norske folk, for vi har vist gjennom mange slags prøvelser hvor mye vi klarer når vi står sammen for å verne om grunnverdiene våre. Derfor holder jeg fremdeles fast ved det jeg sa den gangen: At troen på friheten er sterkere enn frykten. Jeg holder fast ved troen på et åpent demokrati og samfunnsliv. Og jeg holder fast ved troen på våre muligheter til å leve fritt og trygt i vårt eget land.

Avslutningsvis sa kong Harald:

– I dag – ti år senere – vil jeg også legge til:
Jeg vet at tiden ikke leger alle sår. Jeg tenker med sorg på alle som ble drept – og føler med alle som ble skadet. Samtidig har vi grunn til å være takknemlige for de mange som arbeider for å skape et godt samfunn for alle.

– På 10-årsmarkeringen for en av de mørkeste dagene i vår historie blir vi fylt av håp gjennom alle som lyser.

Nedenfor kan du høre kong Haralds tale.

LES OGSÅ: Kronprins Haakons sterke tale på Utøya: – Vi bærer dem med oss i minnene våre

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Kronprins Haakons sterke tale på Utøya: – Vi bærer dem med oss i minnene våre

Reagerer på statsministerens uttalelse