onsdag, mai 19, 2021

Korona koster Europa 32.000.000.000.000 kroner

Mest lest nå

Rapporten som nylig ble lagt fram under World Economics Forums seminar viser at koronapandemien vil koste Europa 32.000 milliarder kroner innen utgangen av neste år. 

Ekspertene i World Economic Forum (WEF) har regnet på tapte arbeidstimer som følge av pandemien, og kommet frem til at det tilsvarer 345 millioner tapte jobber.


– De kombinerte sjokkene innen helse og økonomi i 2020, har sendt økonomier ut i fritt fall, snudd arbeidsmarkedet på hodet og fullstendig avdekket de store manglende i våre sosiale kontrakter, sier WEF-grunnlegger Klaus Schwab ifølge Børsen.no i forbindelse med fremleggelsen av WEF-rapporten om pandemiens økonomiske ringvirkninger.

Dersom anslagene til Det internasjonale pengefondet (IMF) slår til vil pandemien ha kostet Europa 32.000.000.000.000 norske kroner, altså 32 000 milliarder kroner, innen utgangen av neste år. Dette tallet er for Europa alene. 

– Over hele verden har millioner av mennesker mistet sitt levebrød. Ytterlige millioner er rammet av den globale økonomiske krisa, strukturelle endringer i økonomien og mer automasjon. I tillegg har pandemien og den medfølgende økonomiske krisa rammet de som allerede var dårligst stilt hardest, sier Schwab ifølge Børsen.no.

IMF-rapporten World Economic Outlook, som ble lagt frem tidligere i oktober, anslo at tapet for verdensøkonomien i år og neste år vil til å bli rundt 100 billioner norske kroner, altså 100.000 milliarder kroner. Summen tilsvarer ti norske oljefond.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter