in

Kortvokste har mest temperament og blir fortest sint, sier forskning

Har du mistenkt at kortvokste personer er de med «kortest lunte»? Vel, da har du kanskje et poeng. 

Et forskningstudie gjort i Atlanta, USA slår nemlig fast at kortvokste mennesker har et kraftigere temperament enn mennesker som ikke kan betegnes som kortvokste.

En gruppe på Centers for Disease Control and Prevention fant nemlig ut at kortvokste menn er mer troendes til å begå voldsomme eller kriminelle handlinger. Undersøkelsen tok for seg 600 menn, så kortvokste kvinner kan puste lettet ut. Studiet sier ikke noe om hunkjønnet.

Mennene som var med på studiet var mellom 18 til 50 år og fikk en rekke spørsmål om selvbilde, atferd, rusmisbruk og rulleblad.

Det viste seg at mennene som var lav av vekst også var de som i størst grad var innblandet i kriminelle handlinger, voldsom atferd og rusmisbruk. Forskerne mener dette handler om at de kortvokste mennene føler seg mindre maskulin og slik sett får dårligere selvbilde. Noe som igjen fører til et høyt temperament.

Av de 600 mennene viste det seg at de korte mennene tre ganger så ofte var innblandet i fysiske angrep som førte til en skade, eller benyttet seg av et våpen.

Andre studier er inne på det samme 

Det at kortvokste menn har et høyere temperament har faktisk fått en egen betegnelse, nemlig «Short Man Syndrome».

«Short Man Syndrome» er ekte, mener forskere.

Et studie som tidligere har blitt gjort ved Oxford University bekrefter at syndromet har noe ved seg.

Napoleonkomplekset 

Dette har i en årrekke blitt omtalt som «Napoleonkomplekset». Tanken er at lave menn får en mer aggressiv atferd for å kompensere for deres mangel på centimetere. Hvorfor det blir omtalt som Napoleonkomplekset vet man ikke med sikkerhet, da Napoleon ikke kan beskrives som spesielt kortvokst. Han var rundt 170 centimeter, ikke særlig høyt, men heller ikke veldig lavt.

Hva tror du? Er det noe i denne forskningen eller er det bare tilfeldigheter? Du kan jo tipse en kortvokst venn om saken og høre hva de tenker! 

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Dette er vanlig lønn i de ulike sommerjobbene

Brannfolk hjalp døende mann med å oppfylle sitt ønske om å få oppleve skogen en siste gang