torsdag, januar 28, 2021

krangler om snus – hvor farlig er det egentlig?

Mest lest nå

Snusbruken i Norge har eksplodert de siste årene. Stadig flere benytter seg av snus for å innta nikotin. Det store spørsmålet som diskuteres hyppig blant snusere og forskere er hvor farlig er egentlig snusen?

Snusbruken i Norge har eksplodert
Flere og flere jenter bruker snus.

 

Aftenposten publiserte nylig en artikkel som tok opp dette spørsmålet.


Karl Erik Lund, forskningsleder ved SIRUS uttalte til Aftenposten at snus er 90% mindre farlig enn røyk.

Karl Erik Lund mener at det er for tidlig å konkludere med at snus øker risiko for kreft i spiserøret og kreft i bukspyttkjertelen. Han påpeker at det har vært inkonsistente resultater for de snustypene som brukes i Skandinavia.

Overlege ved Kreftregisteret, Tom K. Grimsrud deler ikke Lund sin oppfatning av kreftrisikoen ved snus. Han henviser til en ekspertgruppe ved WHOs kreftforskningssenter (IARC) som i 2009 gikk igjennom alle publiserte vitenskapelige studier om snus og kreft. Gruppen fant tilstrekkelige holdepunkter til å fastslå at røykfri tobakk øker risikoen for kreft hos mennesker, både i munnhulen, bukspyttkjertelen og spiserøret, også fra studier i Skandinavia.

Det blir vanskelig for folk flest å vite hva man skal tro om temaet når det stadig dukker opp nye forskningsledere, leger, rapporter, osv. som enten dementerer faren eller styrker den. Brad Rodu professor i patologi ved universitet i Birmingham i Alabama i USA har for eksempel uttalt at man kan sammenligne skadevirkningene av snus med kaffe.

Snus gir liten eller ingen risiko for kreft, i følge en metastudie foretatt av forskere ved P.N. Lee Statistics and Computing Ltd i Storbritannia.

Både Verdens helseorganisasjon og EU og har klassifisert snus som kreftfremkallende, mens i følge Helsedirektoratet inneholder snus mer enn 30 kreftfremkallende stoffer. Og snusen som brukes i Norden øker risikoen for kreft i bukspyttkjertel og spiserør.

Blir man noe klokere?

Sosialnytt.com har bare sett på et lite knippe av all den informasjon som ligger på nettet i forhold til kreftfaren ved snus. Dersom man skal konkludere med noe av all den informasjonen som er tilgjengelig må det være at:

– Det er en økt sjanse for forskjellige kreftformer for de som snuser. Hvor stor økning det er i sjansen for å få kreft i for eksempel spiserør eller bukspyttkjertel kan man ikke med sikkerhet fastslå. Man regner med at man i fremtiden vil ha sikrere tall på dette, da antall personer som snuser øker voldsomt og man vil ha et større forskningsgrunnlag.

– Snus er utvilsomt mye mindre skadelig enn røyk. Dette i seg selv vil ikke si at snus er lite skadelig.

– Snus påvirker blodtrykket. Nikotin fører til at blodårene trekker seg sammen og at pulsen stiger. Dette fører igjen til høyere blodtrykk. Studier har vist at bruk av snus gir økt dødsrisiko ved hjerteinfarkt.

– Munnhygienen påvirkes av snus. Tannkjøttet trekker seg oppover og blir irritabelt og man kan oppleve missfarging av tennene.

Ett bilde sier mer enn tusen ord sies det, oppfordringen får bli at dersom man røyker vil man utvilsomt ha en helsemessig gevinst av å bytte til snus, men tenk på at tennene dine i det lange løp med snusen kan gjøre noe med smilet ditt!

Eller hva mener du?

Kilder:

Forskning.noBA , Ung.no, Aftenposten

 

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter