in , ,

Krig rammer «Europas Kornkammer»: Slik støtter Norge bønder i Ukraina

Foto: jorono / pixabay

Ukrainas matproduksjon har stor betydning for matsikkerheten til mennesker i rekke land. For å sikre fortsatt jordbruk øker Norge støtten til ukrainske bønder.

– Det er viktig å bidra til at landet opprettholder landbruksproduksjonen. Ukraina er et sentralt land for global matforsyning og det er avgjørende at landbruket fortsetter der det er mulig, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i en pressemelding fra Regjeringen.

Ukraina med sine 40 millioner innbyggere, produserer til vanlig mat til rundt 400 millioner mennesker.


Landet produserer blant annet halvparten av all solsikkeolje i verden, og er verdens tredje største eksportør av hvete. I tillegg eksporterer Ukraina en sjettedel av all mais i verden.

Nå har krigen i landet rammet matproduksjonen hardt.

– Våronna i Ukraina avsluttes om kort tid. Det er fortsatt et lite mulighetsvindu for å få frøene i jorden, men da trengs både gjødsel og såkorn, og det trengs raskt, sier Tvinnereim.

Førtifem utviklingsland importerer minst en tredjedel av hveten sin fra Ukraina og Russland, og for atten av disse er andelen over femti prosent.

I tillegg er matprisen nå et alvorlig problem for mange land. De globale matprisene var på rekordhøye nivå allerede i februar 2022, blant annet på grunn av høye energipriser. Som følge av krigen i Ukraina ventes globale matvarepriser å kunne øke ytterligere framover.

Utviklingsministeren har derfor besluttet å gi 50 millioner kroner til Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) for å sikre at viktige innsatsfaktorer når bøndene i tide.

– Å opprettholde landbruksproduksjonen er viktig for å sikre global matsikkerheten på kort og lengre sikt, sier Tvinnereim.

Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling har i vært engasjert i Ukrainia i mange år, og har på tross av krigshandlingene, fremdeles medarbeidere på plass.

Banken har allerede gjort en rekke grep for å støtte Ukraina. Et viktig bidrag er at banken vil matche midler fra giverne. Den norske støtten utløser derfor et lignende bidrag fra banken selv.

– Det er viktig at norsk bistand bidrar til å utløse midler fra andre givere og multilaterale institusjoner. Det er gjennom slike samarbeid vi kan bidra til å skape betydelige resultater. Vi må bruke de norske bistandsmidlene klokt, og sikre at de gir mest mulig hjelp for hver krone, sier Tvinnereim.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Justisministeren vil styrke kampen mot nettovergripere

Minehunden Patron fikk utmerkelse av president Zelenskyj