in

Kripos: Økning i tidligere dømte gjerningspersoner i drapssaker

politi

I halvparten av drapene ble det benyttet kniv, mens tallet på drap med skytevåpen er høyere enn gjennomsnittet for de siste ti årene.

I 2021 ble 29 personer drept i Norge, fordelt på 23 saker, viser drapsoversikten fra Kripos. Fem av ofrene ble drept i samme sak på Kongsberg 13. oktober, mens tre andre ble drept i samme sak i Svelvik i desember.

– 70 prosent av alle drap begått i 2021 skjedde i private hjem. Det er kun én av de totalt 26 gjerningspersonene som er kvinne, sier leder for Voldsseksjonen ved Kripos, Vibeke Schei Syversen.

Økning i tidligere dømte gjerningspersoner

26 personer er siktet for drap begått i 2021, og det er ingen saker med ukjent gjerningsperson. Tre av sakene er henlagt fordi gjerningspersonen er død.

I perioden 2011–2020 var 59 prosent av gjerningspersonene tidligere domfelt i Norge. Tre av dem var også tidligere domfelt for drap. I 2021 var andelen gjerningspersoner som tidligere var domfelt i Norge 65 prosent.

Hva gjerningspersonene tidligere var dømt for, varierer. De alvorligste lovbruddene var drap, drapsforsøk og grov vold.

Høyere andel drap med skytevåpen

Skytevåpen ble benyttet i syv av drapssakene begått i 2021, noe som tilsvarer 30 prosent av sakene.

For perioden 2011-2020 var andelen drap med skytevåpen 10 prosent. Andelen drap begått med skytevåpen var således en del høyere i 2021 enn i foregående år.

Samtidig vil små endringer gi relativt store utslag i statistikken. Det er likevel noe politiet og samfunnet for øvrig må følge med på.

– Pistol var den vanligste typen skytevåpen, men også hagle ble benyttet i 2021. Fire av disse drapene skjedde på offentlig sted, sier Syversen.

Det var ni ofre og ti gjerningspersoner i de syv drapssakene begått med skytevåpen. Fem av ofrene hadde en nær relasjon til gjerningspersonen, og tre av ofrene er knyttet til samme sak (Svelvik, 6. desember).

Ofrene er fire kvinner og fem menn. Fire av ofrene ble skutt og drept i Oslo politidistrikt, fire i Sør-Øst og ett i Agder politidistrikt.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Skrekkfunn i turområdet: En liten valp på fem og en halv måneder ble offer

Dette var de mest populære hunderasene i fjor