Kunden latterliggjør den ansatte som har Down syndrom, men se hva kvinnen i rødt gjør da!

12823

Hva ville du gjort dersom du oppdaget at en funksjonshemmet person ble behandlet dårlig? Ville du stilt opp og forsvart personen, eller sett en annen vei?

I programmet «What would you do», er det nettopp dette som er tema. Med skjult kamera sjekker programmet hvor mange fremmede som forsvarer en butikkansatt som blir utsatt for mobbing.

Heldigvis er det ikke mangel på folk som stiller den ubehagelige kunden til veggs og som forsvarer den ansatte.

Spesielt er det en kvinne kledd i rødt som gjør sterkt inntrykk på oss. Vi trenger flere som henne! 

 

SISTE NYTT

Advertisements