in ,

Lagmannsretten myker opp hundeavl-dommen

Hunder kan ha en positiv innvirkning på helsen vår.

Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i hundeavlssaken.

Dyrebeskyttelsen Norge (DN) og Norsk Kennel Klub (NKK) er uenige om hvordan ordlyden i avlsparagrafen i dyrevelferdsloven (§25) skal fortolkes, og derfor havnet saken i rettssystemet.

Dyrebeskyttelsen mener forskning viser at både cavalieren og den engelske bulldogen har enorme sykdomsbyrder og er svært innavlet. De hevder at med dagens genmateriale er alt håp borte om å kunne avle disse rasene friske, og samtidig følge norsk lov. NKK er uenige.


I likhet med tingretten slår lagmannsretten fast at videre avl av rasen cavalier king charles spaniel med dagens genmateriale er i strid med dyrevelferdsloven.

For den engelske bulldoggen setter derimot lagmannsretten terskelen høyere, og mener bevisene ikke er tilstrekkelige til å opprettholde avlsforbudet fra tingretten.

I Norge har vi en dyrevelferdslov som gir hundene våre en sterk beskyttelse mot unødvendig skade, sykdom og belastning. Dyrebeskyttelsen Norge mener denne loven ikke blir fulgt i mye av dagens hundeavlpraksis. Vi er derfor svært fornøyde med lagmannsrettens dom som viser oss at regelverket har en reell effekt. Nå har altså to instanser etablert gjennom rasen cavalier king charles spaniel at deler av dagens avlspraksis foregår i strid med loven. Dette er en kjempeseier for dyrevelferden.

– Fagmiljøene har i mange tiår ropt varsko om disse problemene, nå er enda en rettslig instans enige i dette, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge Åshild Roaldset.

Hun legger til at denne dommen betyr at man ikke kan fortsette som før – og det er viktig å få slått fast.

Norsk Kennel Klub (NKK) er derimot skuffet over dommen i Borgarting lagmannsrett, og mener den griper inn i forvaltningens myndighetsområde på en svært uheldig måte.

Selv om NKK er glade for frifinnelsen av alle forhold som gjelder rasen engelsk bulldog, mener NKKs leder Tom Øystein Martinsen sier at dommen skaper mye usikkerhet og uklarhet.

– Hunder registrert i Norsk Kennel Klub er chipmerket og kan identifiseres, men hva med alle andre hundene av rasen cavalier? Er det bare de tre domfelte oppdretterne som forbys å avle, eller gjelder det alle som eier en variant av slik hund?, spør Martinsen.

Martinsen og NKK mener at det å forby avl på så vel friske som syke hunder, fordi de kan sies å være av én bestemt rase, ikke er noen seier for dyrevelferden.

– Dette kan også bety at alt de gode arbeidet som har vært gjort for å forbedre disse hundenes helse, og som fortsatt foregår, vil være forgjeves. Det er ingen grunn til å tro at raseklubben ser noen hensikt i å fortsette dette arbeidet om de ikke får avle videre i fremtiden. Da er alt bortkastet, og den internasjonale populasjonen får heller ikke nyte godt av det, sier han.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Hunden var etterlatt alene – det som sto på lappen som fulgte med var hjerteskjærende

3-åringen ble hånet fordi han lekte med en dukkevogn. Nå hylles han for sitt briljante svar!