Hjem Helse Lang ventetid for å få psykisk helsehjelp

Lang ventetid for å få psykisk helsehjelp

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Én av tre med behov for psykisk helsehjelp opplevde at det tok over 1 måned å få hjelp. Lengst ventetid er det i offentlige helsevesen, med et snitt på syv uker. – Tidlig hjelp er viktig.

Tallene kommer frem i en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Undersøkelsen viser også at hver tredje nordmann har hatt behov for profesjonell hjelp i forbindelse med psykiske problemer de siste to årene.

Hovedårsaken er slit og problemer i hverdagen, og det er de yngste som sliter mest.

– Tidlig hjelp er viktig for at de med plager ikke skal få forverret situasjonen sin, og kanskje unngå sykemelding. Vi vet at psykiske plager kan føre til sykmelding og etter hvert uføre, sier Grethe Holltrø, leder for person- og livsforsikringer i Fremtind.

Fremtind har en stor markedsandel på barneforsikringer. Utviklingen de siste årene gjør at forsikringsselskapet ser et tydelig behov for å tilby forebyggende tjenester, spesielt til de yngre.

Lengst ventetid i det offentlige

De fleste søker hjelp i det offentlige helseapparatet, med en andel på 65 prosent. Der er det også aller lengst ventetid, med et snitt på syv uker.

Kun 12 prosent oppgir at de søkte hjelp i det private, mens 14 prosent søkte hjelp både i det offentlige- og det private helsevesen.

I det private var det et snitt på fem ukers ventetid. Fire prosent oppgir at de ikke søkte hjelp i det hele tatt.

Svar fra respondentene tyder på at det er store forskjeller mellom landsdelene.

Innbyggerne i Agder oppgir at de ventet i tre uker, mens innbyggerne i Troms og Finnmark, samt i Møre og Romsdal, oppgir at de ventet i hele åtte uker.

Alvorlig for folk i en sårbar situasjon

Funnene samstemmer med Riksrevisjonens rapport som ble offentliggjort 3. juni 2021, der det framkom at mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp, og at det er ulik tilgang til helsehjelp avhengig av hvor folk bor.

Situasjonen ble beskrevet som kritikkverdig og alvorlig, ikke minst for personer som allerede er i en sårbar fase.

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, sier i denne saken at sannsynligheten for at problemene vokser er stor om en ikke får tidlig hjelp.

Gundersen peker på at dette gjelder spesielt for de unge, da de ofte opplever ventetiden som verre enn det voksne gjør.

Flere uføre gjør forsikringen dyrere

– De barna og ungdommene som er forsikret hos oss skal en dag ut i arbeidslivet. Denne undersøkelsen bekrefter hvor viktig med forebyggende arbeid, sier Therese Barski, som jobber med personforsikringer i Fremtind.

Fremtind har allerede inngått et samarbeid med lyk-z & døtre AS for å hjelpe kunder med å få til en positiv endring i livet sitt gjennom et kurs i livsmestring. Nå innledes også et samarbeid med Dr. Dropin, for å kunne tilby såkalt online psykolog til ungdommer med barneforsikring hos Fremtind.

– Dette tror vi vil være en viktig brikke for å hjelpe våre kunder til å ta godt vare på sin psykiske helse, avslutter Barski.

Tags:
Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com