Diskusjonen om prisnivået på offentlig transport i Norge har flere ganger vært tema for diskusjon. Nå peker Luxembourg seg ut til å bli verdens første land til å innføre gratis offentlig transport. 

Den nye regjeringen i Luxembourg lover nemlig i følge Indenpendent å fjerne avgifter på tog, trikk og buss fra neste sommer.

Håpet til regjeringen er at flere mennesker skal la bilen stå hjemme og dermed redusere utslipp, kø og forbedre luftkvaliteten som er spesielt dårlig i sentrum av Luxembourg.

Luxembourg blir verdens første land til å innføre gratis offentlig transport. Foto: Pixabay

Ikke alle mener det er en god løsning

Gratis offentlig transport har vært diskutert flere ganger i Norge. Men det er ikke utelukkende positive argumenter for å innføre dette.

I følge Bussmagasinet ble det gjort en analyse i 2016 om hvorvidt Norge ville være tjent med gratis offentlig transport.

– Tiltaket bidrar i liten grad til å redusere dieselbil­trafikken, som er en viktig kilde til forurensningen. Samtidig pådrar man seg en nærmest uhåndterlig stor transportutfordring på grunn av massiv tilstrømning til kollektivtransporten fra andre grupper som gående, syklende og nye reisende. Det vil på kort sikt være praktisk talt umulig, eller i alle fall svært kostbart, å skaffe nødvendig kapasitet til å takle den økte etterspørselen, dersom kollektivreisene blir gratis hele døgnet, skriver TØI i en analyse fra 2016 gjort i samarbeid med NILY og Urbanet Analyse.

Hva mener du? Burde man innført gratis offentlig transport i Norge? Bruk kommentarfeltet vårt på Facebook for å si din mening!