in

Lytt til kroppen din – forebygg og behandle i tide

Svært mange nordmenn opplever smerter i hverdagen, i for eksempel rygg, nakke, hode, ledd eller forskjellige muskelgrupper. I mange tilfeller er det også helt unødvendig, da det i de aller fleste situasjoner er mulig å behandle smerter i muskler og ledd. Det er dessuten viktig å ta kontakt med helsehjelp før smerter utvikler seg til potensielt alvorlige problemer.

Å spørre om hjelp er smart

Mange nordmenn kvier seg for å oppsøke helsehjelp for det som noen tenker på som «vanlige» ryggsmerter, hodepine eller smerter i ledd. Det er enkelt å diagnostisere seg selv via internett, og kanskje behandle med vanlige smertestillende. En slik fremgangsmåte vil sjelden angripe selve årsaken til smertene, og det kan være mye mer effektivt å søke profesjonell helsehjelp.


Private klinikker som Klinikk for alle er lett tilgjengelige, og kan vanligvis tilby timer på dagen. Fysioterapeuter og kiropraktorer har erfaring med behandling av smerter, og hos Klinikk for alle finner du også leger og andre spesialister på utvalgte steder.

LIK SOSIALNYTT PÅ FACEBOOK

Underdiagnostisering er et reelt problem, særlig menn bør oppsøke helsehjelp oftere

Noen smerteopplevelser har selvfølgelig en svært enkel forklaring, med enkle sammenhenger mellom årsak og virkning. Samtidig kan det være komplekse koblinger mellom smertesymptomer og enten triviale årsaker, som ugunstige arbeidsstillinger, eller potensielt mer alvorlige underliggende sykdommer. Det er selvfølgelig ikke nødvendig å oppsøke profesjonell helsehjelp i absolutt alle smertesituasjoner, men samtidig bør terskelen for å ta kontakt ikke være altfor høy.

Noen undersøkelser viser at det særlig er menn som sjelden oppsøker lege. Naturlige fysiologiske faktorer, som graviditet og fødsel, er selvfølgelig en bidragende årsak bak forskjell i besøksfrekvens – men det er sannsynligvis også noen menn som går for lenge med smerter og symptomer uten å søke hjelp. Det er sjelden en god løsning, og uansett kjønn kan et raskt besøk hos Klinikk for alle være en god begynnelse på veien mot en tilværelse med mindre smerte.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

syden

Planlegger du sommer i Syden? Da bør du være «føre var» og passe på at dette er i orden

En «oppstrammer» fra barna resulterte i ny karriere, bedre familieliv – og boka «Fredsarbeid i heimen»