in ,

Mattilsynet på kontroll: Over halvparten av produktene i barnemat-hylla på butikken var feilmerket

Foto: Mattilsynet

For deg som forbruker skal det være lett å sammenligne ulike produkter – og det skal korrekt merking hjelpe deg med.

Mattilsynet har undersøkt merking av mat til barn under tre år. 21 av 40 produkter hadde feil i merkingen. De 40 ferdigpakkede produkter til barn under tre år var ting som middager, desserter, grøtpulver, mellommåltidsprodukter og snacks.

Produktene selges i de største dagligvare- og helsekostbutikkene, samt noen større nettbutikker. Ingen av produktene var produsert i Norge, men kom fra EU/EØS-land. 


– Småbarn er en sårbar gruppe. Riktig merking på barnemat, er viktig for at foreldre skal ha mulighet til å ta gode og riktige valg. Foreldre skal kunne stole på merkingen, og få alle opplysningene de trenger, sier Marit Fallebø som er seksjonssjef i Mattilsynets seksjon biologisk mattrygghet.

De fleste merkefeilene Mattilsynet avdekket, har ikke kunnet medføre helsefare. Unntaket er ikke god nok merking av ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner. Slike ingredienser skal være fremhevet i ingredienslisten.

– Det er svært viktig at foreldrene til barn med allergier og intoleranser raskt får en oversikt over slike ingredienser, sier Fallebø.

Blant feilene som ble avdekket, var manglende oversettelse av produktopplysninger til norsk, manglende mengdeangivelse av viktige ingredienser og manglende samsvar mellom opplysninger i innholdsfortegnelsen på selve produktet og hva produsenten oppgir i produktdatabladet (den faktiske «oppskriften»).

– Matmerking skal alltid være korrekt, gi forbruker tilstrekkelig informasjon og ikke være egnet til å villede. Som forbruker skal det være lett å sammenligne ulike produkter, og det skal korrekt merking hjelpe deg med, sier Fallebø.

Mattilsynet har i denne merkesjekken kun sett på et lite utvalg av barnematprodukter som finnes på markedet. Virksomhetene som hadde merket produktene feil har blitt fulgt opp.

De sier samtidig at samlede resultater ikke er egnet til å si noe om total status på merking på mat til små barn, men påpeker at funnene gir grunnlag for at næringen selv kan sjekke om dette er avvik som også er gjeldene for andre barnematprodukter.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Snartenkt gutt unnslapp kidnapper med et lurt grep

Toralv Maurstad

Kongen deltar i Toralv Maurstads begravelse