Hjem Dyr Med kun 400 000 i statsstøtte hjalp Dyrebeskyttelsen tusenvis av dyr i 2022 – mener ett enkelt grep kan gi enorme besparelser og bedre dyrevelferd

Med kun 400 000 i statsstøtte hjalp Dyrebeskyttelsen tusenvis av dyr i 2022 – mener ett enkelt grep kan gi enorme besparelser og bedre dyrevelferd

Prislappen på jobben Dyrebeskyttelsen gjør endte på ny rekord i fjor: Nær 30 millioner kroner. Nå fortviler organisasjonen over at statsstøtte til praktisk dyrevelferdsarbeid praktisk talt er fraværende.

Dyrebeskyttelsen Norge hjalp 5603 dyr i nød i 2022. Av disse var 5342 familiedyr, hvorav størstedelen omhandler hjemløse og dumpede katter. Kanin kommer på andreplass, med 321 dyr, før hund på 109 dyr.

I tillegg til familiedyr, hjalp også organisasjonens lokalavdelinger 261 ville dyr i løpet av fjoråret.

Nå har organisasjonen sendt ut en pressemelding der de forteller at prislappen på hjelpen de har gitt til dyr i nød var på 29 670 359 kroner i 2022.

Har spart det offentlige for nær 120 millioner kroner

Alle dyr i Norge er beskyttet av dyrevelferdsloven. Likevel er hjelp til hjemløse dyr og ville dyr satt bort til frivilligheten, gjennom frivillige organisasjoner og private ildsjeler.

Det offentlige har ingen oppstallingssentre for dyr fra tilsynssaker, så dyr tatt fra eier havner ofte hos omplasseringsorganisasjonene.

I løpet av de siste fem årene har Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger brukt 116 990 000 kroner på dette arbeidet. Det finnes i dag ingen statsstøtteordning for det praktiske arbeidet – selv om det offentlige sparer svært mye penger på at frivilligheten tar seg av dyrevelferden.

Kan løse mye med krav om ID-merking

– Det finnes ingen gode argumenter mot obligatorisk ID-merking. Argumenter som at Mattilsynet ikke har kapasitet til å følge opp at alle katter er ID-merket holder ikke vann. Tenk om politiet skulle argumentere på samme måte når det gjelder bruk av bilbelte eller fartsgrenser, påpeker Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge. 

Dyrebeskyttelsen Norge får årlig statsstøtte på under 400 000 kroner, men pengene er øremerket andre formål enn hjelp til dyr i nød.

– Den enorme innsatsen som utføres av våre frivillige for at dyr skal få akseptable liv er en gavepakke til stat og kommune. Problemene med hjemløse dyr er mulig å løse, men obligatorisk ID-merking er et helt nødvendig hjelpemiddel. Om man er imot obligatorisk ID-merking, et tiltak som økonomisk dekkes av dyreeier, så er man også imot at vi skal få kontroll med det store dyrevelferdsproblemet som dumping og hjemløshet representerer. Vi ber altså ikke myndighetene om penger, vi ber om et lovverk for å ivareta dyrene, sier Roaldset.

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com