in

Medisin som kan bremse Alzheimers sykdom godkjent i USA

Lecanemab, som kan bremse kognitiv svikt hos personer med Alzheimers sykdom, er nå godkjent i USA. Norsk ekspert usikker på om den kontroversielle medisinen vil godkjennes i Norge.

Mellom 80-100.000 nordmenn lider av demens i dag. Altzheimer er den vanligste diagnosen. Ifølge Folkehelseinstituttet vil trolig antallet personer med sykdommen mer enn dobles i løpet av perioden fra 2015 og fram til 2050.

Hittil har det ikke eksistert noen medisin mot Altzheimer: Lecanemab er den første medisinen som trolig griper inn i selve sykdomsprosessen, og som dermed muligens kan bremse sykdommen. Det skriver VG i forbindelse med at altzheimer-medisinen i USA nå er godkjent for bruk i tidlig fase av den fryktede sykdommen.


 Forskere tror at amyloide plakk har sentral betydning for utvikling av Alzheimers sykdom. Lecanemab har et antistoff som binder seg til amyloide plakk i hjernen og fjerner dem.

Men godkjennelsen er kontroversiell. For selv om medisinen gir håp, er usikkerheten om effekt og bivirkninger stor: I det vitenskapelig tidsskriftet Nature ble det rapportert om mulige dødsfall, bivirkninger og manglende effekt.

Forskningssjef Geir Selbæk ved Nasjonalt senter for aldring og helse sier til  VG at medisinen er et stort gjennombrudd, men som følge av de mange bivirkningene og usikkerheten rundt effekten er han i likhet med flere kolleger i det internasjonale fagmiljøet avventende til medisinen.

En ny medisin som skal bremse Alzheimers er godkjent i USA.

Selbæk sier studier tyder på at den nye bremsemedisinen har størst potensial hos folk i et tidlig sykdomsforløp. Men hvis pasienter skal få medisinen tidlig krever det bedre diagnostikk av demenssykdom. 

– Vi må stille diagnosen med større presisjon, og vi må trolig stille diagnosen tidligere.

Om EUs legemiddelbyrå EMA godkjenner legemiddelet for Europa, vil det igjen åpne for godkjennelse i Norge.

– Det er slett ikke sikkert at det europeiske EMA godkjenner selv om amerikanerne har gjort det. Dels kan de vurdere at effekten på symptomer er for liten og dels kan de mene at risikoen for bivirkninger er for stor, forklarer Selbæk. 

LES OGSÅ: Demente Sylvia (82) fikk hukommelsen tilbake da sønnen endret dietten hennes

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Tre høyst overraskende ting som beskytter mot Multippel sklerose

Jakten-bonden fant ikke kjæreste på TV – Men er nå lykkelig forelsket