in

Min drøm er lastet med godhet, glede og lykke

kvinne

Jeg skriver til viteren i deg, dypt der inne i sjelen som essensen av den reneste intelligente menneskelige energi.

La den kritiske tenker-delen av deg som er ren fiksjon være i bakgrunnen. Det er viteren i deg som kjenner igjen sannheten som du vet stemmer og synkroniserer med det livet du er. Det er kort vei fra deg som leser, til meg som skriver. Mellom jeg` et og verden er det informasjon. Så tenk godt og drøm om det du ønsker fra deg selv og til deg selv og til alle andre som ønsker seg drømmen.


Om du er klar for en forvandling så kan du starte dine prosesser med å gi slipp på hele ideen som dette falske selvet eller ego`et er.  Ta kontakt for timer, grupper eller lederutvikling på www.mentora.no eller www.bergenhelhetsklinikk.no Kom deg inn i hele det livet du er med sanser og ubegrenset varhet, sensitivitet, oppmerksomhet og frihet til å kunne glede deg og bare være lykkelig.  

Den grublende tenkeren er en liten primitiv og umoden utgave som egentlig er den falske delen av deg som noen kaller ego`et. Denne kan du aldri stole på, for den kan utsette deg for tvang, skadeverk og psykisk vold! Du ville aldri funnet deg i det om andre sa til deg og gjorde mot deg, det du gjør og sier til deg selv! Denne delen ble vi ikke født med engang, men den oppstod fra oppdragelse og sosialisering som en falsk del vi tror er der, som er saboterende, kritisk, skeptisk og livredd.  Hva om du forstod hvor intens lidelse dette ulykkelige og grusomme falske og saboterende selvet BELASTER deg med, at du fikk nok? Hva om du brukte all din kraft til å bli ett fritt menneske og leve i en væren som er din autentiske natur som det «Jeg/eg`et» som alltid har vært der? Du ville oppnådd væren!!

Alt vi har er dette som du kjenner med høyeste oppmerksomhet og i fullt driv og åpenhet. At nå er nå, det har du kanskje hørt før, men har du egentlig utforsket dette øyeblikket som er det største, beste og eneste som kan ha potensial til å slippe gammel gift med det samme, eller transformere gammel ulykke til det som er lykke i dette nå. Det er her og nå i denne væren at endring er mulig.

Vi truer ikke knopper og knoller opp av planter og jord før tiden er inne.  Vi maser ofte på oss selv og hverandre. Dette er en livsdrift som belaster og bremser oss fra det vi vil. Vi kaster bort tid på nonsens, mens livet automatiseres, endringer uten mening skyter fart og vi sitter igjen med indre kriger, muskelpanser, pustebesvær og vet verken hvem, hva eller hvordan når det gjelder leven og væren. 

Din gave er å gi, løfte og støtte, noe som samtidig gjør deg verdig og god som er mening i livet.  Og- livet er deg selv fra topp til nå akkurat i dette øyeblikket, og nå, nå, nå osv.  Aldri er det til hjelp å kjefte, kritisere eller rive ned med ord, handling eller utfrysning.  Så unnskyld, unnskyld, unnskyld til alt og alle. Tilgivelse til alt og alle for skadeverk og smertelag. Vi skal gro godt og ikke vondt, og slik skal vi også leve og være. Det kan skade og fylle folk med mindreverdighet og fantasier om at de ikke duger til noe. Samtidig vil det bryte ned noe i deg som du hadde trengt for å finne de lykkelige livsveiene.

Fortiden er oftest mest til besvær der den tvinger oss til å identifisere oss med familiehistorie, kultur og minner. Identifisering med fortiden kan være en tvangstrøye og en begrensning for noen, mens for andre skaper den forventningspress og angst for å ikke strekke til. Hva om du ble væren i dette nå og bare levde slik til siste åndedrag?

Det var verre før dette, da ikke alt var mulig. I dag er mye mer mulig, for eksempel i forhold til hva du vil bli og hva du vil fylle tiden din med. Alt er alltid relativt, og en kan velge å se alt som er ubehagelig eller alt som er behagelig og godt.  Hva om du inntok en væren som er i en dyp tilstand av klarhet, fred, glede og lykksalighet?

En slektning nær meg i blodsbånd fortalte om hvordan livsplanen endret seg i møte med en av de eldre og anerkjente i bygden. Vedkommende stilte dette vanlige spørsmålet av vranglære og begrensning, om hva du skal bli?  Vi er visst programmert til å forstyrre våre kjære barn med denne fiksjonen om at det viktigste foregår et sted i fremtiden. Det er denne gjøren som forvandler oss til slaver i vårt eget liv der vi gjør på skolen, og vi gjør på fritiden og vi gjør oss klare gjennom utdanning (helst en logisk og fornuftig en) og så skal vi gjøre på jobben. Hvor er eierskapet til ditt liv? Eier du din egen livskraft, og kan du styre deg selv? Kunnskap om hvordan vi fungerer i oss selv og hvordan vi fungerer sammen er eksklusiv, kostbar og den er svært viktig i denne tiden der alt kommer til å eksplodere i nye og bedre former.

Min slektning svarte at han ville bli doktor. Det svaret kom nok naturlig fordi det var sant og rent dette potensialet som helt naturlig hadde vokst frem i gutten.  Responsen til det gamle mennesket, som var godt likt og en god mann, var likevel katastrofal uten at alt skyldes noe eller noen. Spontant og ekte satte han i å le høyt og lenge.  Latter i seg selv kan være frigjørende og godt som terapi, og derfor kan latter skape akutt endring i et menneskesinn. Slik barn ler av hverandre, dummer og skammer med hånlig latter er det lett å miste seg selv, og la det falske ego-selvet overta livsdriften.

Øyeblikkene endret planene helt fullstendig, og som et sjokk drepte dette drømmen om denne karriere. Den selvoppfyllende profeti og den berømte placebo effekten kunne virket flere veier. Dette handler om den enorme kraften i tankene der vi skaper forestillinger før manifesteringen skjer i virkeligheten. Uforstyrret kunne livet i gutten og hans drøm utviklet seg videre og blitt virkelighet. Ingen kan vite hva det beste hadde vært. Kanskje var latterkrampen en gave til frihet fra årelange studier til et yrke mange velger på grunn av status og lønn. Hva om du utvider komfortsonen og hopper inn i dine beste drømmer?

Alle mennesker er fullkomne og på samme tid er vi både uferdige og imperfekte, noe som er en gave da vi ydmykt kan forsyne oss av kunnskap og erfaring livet ut. Sannheten er at vi er fullkomne allerede som nyfødte og før det, og vi er alltid den beste versjon av oss selv, for sett i forhold til omgivelsene gjør vi så godt vi kan og vi gjør det vi gjør.

Det er kanskje ikke kontakt og oppmerksomhet nok til å ta ansvar slik at en misbruker kan bedrive væren i drømmeøyeblikkene mens gamle sår gror, og skape det livet hen trenger. Ansvar har vi alle, for oss selv, og for andre, som den hjelpeløse som ikke har nok oppmerksomhet, eller noen som hjelper til.  Vi er pliktige til å ta vare på hverandre fra vår åndelige natur der vi har medfølelse, empati og behov for å hjelpe og vise godhet. Det du gir fra deg selv av godhet, vil samtidig skje i deg selv og du blir derfor belønnet som fortjent.

Motta hjelp og støtte med rent hjerte, for det er verdig og stort å kunne åpne seg for å ta imot det du trenger. Vær ærlig og gi slipp på offerspill og manipulasjon med psykologiske krykker!  Mottagelighet for støtte og hjelp er å elske seg selv, og du vil kjenne den godheten i hjertet på en måte som gjør at dette kan gis videre når andre har behov.  Ved å gi videre hjelp som du selv har fått, som er der du var før, skaper du nye bølger av menneskelig bevissthet. Slik blir verdighet og godhet blomstrende mening som brer seg gjennom verden og knuser hardcore business uten menneskelighet og får frykten og skammen til å kollapse.  

Verden og mennesket er sykt med alle sine symptomer og alle alarmer signaliserer akutt behov for fullstendig forvandling av den menneskelige bevissthet og kontakt med vår sanne natur som: Jeg er. Problemene er uttrykk for at mennesket trenger en fullstendig fornyelse og oppgradering av innsikt og aksept for hva mennesket egentlig er og hvilke muligheter vi har sammen og i oss selv.

Dersom hele den menneskelige bevissthet ble renset og alle sår fikk gro. Om den menneskelige bevissthet ble vasket fri fra falskhet, sabotasje, frykt, hat og skam, kan jeg se for meg at vi hadde vært vennlige, glade og lykkelige sammen og hver for oss. Det ville vært et paradis på jord der alle fikk nok, og det var respekt og det var godhet.

Jeg drømmer om at den kollektive bevisstheten er renset og transformert til de høyeste frekvenser. Det er klarhet, godhet og det er helt sant at alt allerede er på plass. Alt og alle unner hverandre det beste. Dette gir mer siden vi allerede har tilgang til dyp tilstedeværelse og væren som er fullkommen og totalt tilfredsstillende.

Det er det som er. Du er. Jeg er. Vi er sammen. Alt er. Væren.

Sammensmeltet er dette enhet og siden visdom er ekte, ren og sann så gir dette alle kraft til å være god mot seg selv, mot til å gi og ta imot godhet, respekt og kjærlighet til verden og de rundt deg.

Viteren i deg vet at jeg har et budskap som er viktig for deg, og dette er væren.

Forøvrig vil jeg spre glede og lykke.

Godt er Alt,

Linda Mentora Nordskog

Linda Mentora Nordskog

Linda Nordskog jobber for tiden som prosjektansvarlig for forskningsprosjektene «Ny behandling for livsstilssykdommer» og «Ny protokoll for relasjonsterapi». Hun har utviklet helse og livsstilskonseptet Bergen Helhetsklinikk As. Her er hun medeier og jobber som psykoterapeut og mental trener, der hun tilbyr hypnoterapi, gestaltterapi og mental trening. Via mentora tilbyr hun onlinekurs og verktøy for mer glede og livskvalitet. Hun har også skrevet boken «Slik vokser du – Bli deg selv», og utviklet onlinekursene «Mester i eget liv» og «Mot».

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Har du sjekket skattemeldingen? 3 av 4 ligger an til å få penger igjen

Oppsving med friskhus og de beste intensjoner for helse og livskvalitet