Det er noen år siden man kunne gå tur i skogen uten å bekymre seg nevneverdig for småkryp som blant annet flått, men per i dag er den et høyst naturlig innslag i den norske fauna. Dessverre, vil nok de fleste si med rette, for denne lille krabaten er ikke bare en blodsuger av rang, den kan også være smittebærer av flere svært farlige sykdommer.

Vi hører årlig om mennesker som er blitt syke etter flåttbitt, og da spesielt borreliose som en av de vanligste sykdommene. En sykdom som i beste fall gir utslett og kløe, men i verste fall kan føre til lammelser og alvorlige infeksjoner på nervesystemet og andre indre organer.

Enorm flått oppdaget i Norge

Hvis du synes dette høres skremmende ut bør du slutte å lese nå, for nå er det oppdaget en betraktelig større art av insektene i norden, nemlig Hyalomma. Hyalomma er ikke bare større rent fysisk, den er også betraktelig mer aggressiv, og er sannsnligvis også farligere enn de små familiemedlemmene deres.

Det var under en Svensk kampanje i august i år hvor folk ble oppfordret til å sende inn eksemplarer av flått det dukket opp tre eksemplarer fra henholdsvis Skåne, Södermanland og Värmland. Det er det svenske veterinærinstituttet som står bak registreringene, og de ser ikke bort fra flåtten er utbredt betraktelig lenger nord enn hav denne undersøkelsen viser.

Vanlig skogflått til venste. Hyalomma marginatum til høyre. Foto: Lidia Chitimia-Dobler/IMB

– Vi har veldig sterke indikasjoner på at det finnes mer flått lengre nord og i fjellet, enn det vi hittil har trodd, sier Ann Albihn, forsker ved SVA og professor ved Sveriges Lantbruksuniversitet i et intervju med Sveriges Radio.

Det er også registrert flere tilfeller av Hyalomma i Norge, men da kun på trekkfugl. Forskerne tror det er liten sannsynlighet for at flåtten får fotfeste i Norge, mest på grunn av det kalde klimaet om vinteren. Men de er imidlertid ikke helt overbeviste, og mener den kan lære seg å overvintre innendørs hvor temperaturene er betraktelig høyere.

Preben Ottesen, avdelingsdirektør ved Avdeling for skadedyrkontroll ved Nasjonalt folkehelseinstitutt fortalte tidligere denne uken i et intervju med VG at flåtten har et typisk habitat i betraktelig tørrere klima i blant annet Afrika, Asia og de sydlige delene av Europa, men fint kan komme til Norge om sommeren med blant annet trekkfugler.

– Med dagens klima vil de ikke klare å etablere seg. Dette er hovedsaklig en sør-europeisk art og Nord-Italia regnes som den nordlige grensen for utbredelsen av arten, forteller Ottesen til VG.

Kan medføre farlig sykdom 

Sykdommen forskerne er mest bekymret for, i tillegg til borreliose, er den såkalte Krim-Kongofeberen (hemoragisk krimfeber), som av WHO regnes som en av verden 15 farligste sykdommer.

Del denne artikkelen slik at flere får øynene opp for hvilke farlige insekter vi bør være oppmerksomme på i fremtiden, slik at vi kan gjøre våre forberedelser for å unngå denne nye flåttarten dersom den klarer å etablere seg i den norske naturen.

LES OGSÅ: Norske Katrin la ut en advarsel om flått – Tipset hennes om hvorfor man bør brenne flåtten bør du få med deg