Hjem Dyr Mystisk massedød i Vesterålen

Mystisk massedød i Vesterålen

De seneste tre ukene er det funnet nær 100 døde harer i Vesterålen. Verken lokalbefolkning eller eksperter skjønner hva som skjer.

Bladet Vesterålen, som har fulgt saken, skriver at sykdommen harepest er utelukket.

iltforvalter i Hadsel kommune, Harald Andersen, at han har registrert meldinger om døde harer også på Andøya, i Bø, i Sortland, på Hadsel Innland og i Lofoten.

– De ligger strødd. Jeg sluttet å telle sist uke, da antallet hadde passert 70, forteller han til Bladet Vesterålen. 

Det var først mistanke om harepest, en sykdom som kan ramme både mennesker og dyr, men dette er nå avkreftet etter at prøver av de døde harene har blitt analysert hos Veterinærinstituttet.

– Det er jo ei god nyhet. Men vi lurer fortsatt på hvorfor så mange harer dør, for vi veit jo ennå ikke årsaken. Det er bare testet for harepest, og det er jo kjempeskummelt om det skulle være en type sykdom vi ikke veit om, legger han til.

Så langt er det ikke kjent at mennesker er blitt syke etter kontakt med hare i området.  

Seniorforsker Hans Christian Pedersen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) har forsket mye på hare. Han er overrasket over massedøden i Vesterålen.

– Det høres voldsomt ut. Jeg har aldri hørt om liknende, sier Pedersen til NRK, som også har omtalt saken.

Han forteller at harer i utgangspunktet er særlig utsatt for sykdommer.

– Men at det gir seg sånne voldsomme utslag har jeg aldri hørt om.

Vetereinærinstituttet skriver at harepest er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Harepest forekommer blant viltlevende dyr, og da spesielt hos hare og smågnagere.

Harepest finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge. De fleste tilfellene av harepest ses på ettersommeren og høsten. Hare og smågnagere kan bli svært syke og dør vanligvis etter noe dager, hvis de blir smittet av harepest.

Mennesker kan også få sykdommen, men da dreier det selg ifølge Helse Norge om et forholdsvis mildt sykdomsbilde. Overføringen av sykdommen fra dyr til mennesker skjer oftest via drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder.​

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com