in ,

Nå er bilkrasjinga tilbake på nivået fra før pandemien: Vi har kollidert for 3,5 milliarder kroner hittil i år

Foto: Marcel Langthim/Pixabay

Norske bilister sendte inn skademeldinger for rundt 3,5 milliarder kroner i årets første tre måneder.

Det er forsikringsselskapet Gjensidige som har beregnet hvor mye ulykker og uhell i trafikken kostet forsikringsselskapene i første kvartal, basert på egne skademeldinger. Gjensidige forsikrer omtrent hvert fjerde kjøretøy i Norge. I årets første kvartal, altså månedene januar til og med mars, var det nesten ti prosent flere skader enn i samme periode i fjor.

– Dermed er skadenivået tilbake på omtrent samme nivå som i 2019, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. Skadetallene om vinteren varierer mye med vær og temperatur, men det er nok en klar corona-effekt i disse tallene.


Han legger til:

– I fjor var det mindre trafikk på grunn av pandemien, mens vi har en mer normal trafikkmengde i år.

Det er heller ikke noe som tyder på at tryggere biler fører til færre bilkrasj.

– Selv om bilene blir stadig sikrere, er det minst like mange uhell som før, men heldigvis går det ofte bedre når ulykken først skjer, sier Rysstad. Men det er dessverre fortsatt alt for mange ulykker med hardt skadde og drepte.

Kan sikkerhet være en falsk trygghet?

– De forbedrede sikkerhetsmekanismene i nyere biler kan nok i mange tilfeller bli en falsk trygghet som påvirker kjøreadferden, sier Rysstad. Det kan være noe av forklaringen på at antall bilkrasj ikke minker. En utbredt bruk av mobiltelefoner og forstyrrelser fra de interaktive skjermene bidrar også til å opprettholde høye ulykkestall.

Rysstad sier de følger utviklingen tett, og håper at de over noen år også kan se en nedgang i de mindre alvorlige bulkeskadene.  

Verkstedregningene stiger

I tillegg til at antall skader øker, blir hver enkelt reparasjon stadig dyrere. En gjennomsnittlig skade er mer enn 20 prosent dyrere enn for fem år siden.

– Dette skyldes delvis at prisene hos verkstedene øker, men en viktig årsak er også at stadig flere biler blir laget på en slik måte at de er veldig dyre å reparere. Det er mye elektronikk, og ofte må store deler skiftes selv om skaden ser liten ut, sier Rysstad.

En gjennomsnittsreparasjon koster rundt 30.000 kroner, og alt tyder på at utviklingen i retning dyrere reparasjoner vil fortsette de nærmeste årene. Leveringsproblemer som følge av pandemien, og høye energipriser, sammen med måten bilene lages på, trekker i retning av dyrere reparasjoner.

– Mange elbiler er spesielt dyre å reparere sett i forhold til innkjøpsprisen, ettersom de er avgiftsfrie ved kjøp. I tillegg er reservedeler til enkelte av disse bilene ekstremt kostbare, sier Rysstad.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Nei det er ikke din skyld, men om du blir forsinket på grunn av dette får du ikke igjen på reiseforsikringen

Morgenrutinen din påvirker om du er opplagt neste morgen