Hjem Nyheter Nå heter det ikke lenger apekopper

Nå heter det ikke lenger apekopper

Folkehelseinstituttet opplyser at de bytter navn på sykdommen som hittil har vært kjent som «apekopper».

I fjor vår og sommer var det flere pågående utbrudd av apekopper i Europa. Også i Norge ble det registrert smitte, selv om det aldri ble store utbrudd av sykdommen her.

FHI har fått flere henvendelser om at navnet apekopper er stigmatiserende, også i Norge. Dermed har de bestemt seg for å følgje WHO sin anbefaling, og forandrer navnet på sykdommen til mpox. Dette opplyses i en pressemelding.

Internasjonalt er mpox allerede tatt i bruk som navn, også i Danmark og Sverige.

Etter at WHO besluttet å endre navn fra monkeypox (som direkte oversatt blir apekopper) til mpox den 28. november 2022, vurderte FHI om det var behov for navnebytte også i Norge. FHI fikk råd og innspill fra flere instanser, og vurderte da at det var naturlig å avvente avgjørelsen om navneendring på syukdommen – blant anna fordi det går for tiden pågår et internasjonalt samarbeid om navngivning av alle orthopox-virus, som er den virusklassen apekoppeviruset hører inn under.

WHO opplyste at de valgte å endre navn til mpox, fordi monkeypox oppleves som diskriminerende og stigmatiserende.

Da FHI gjorde en vurdering på om de skulle følge WHOs eksepmel hadde de ennå ikke fått tilbakemeldinger som tydet på at navnet ble opplevd  som diskriminerende i Norge.

– FHI har i ettertid fått henvendelser om at navnet blir brukt og opplevd stigmatiserende, og har derfor tatt en revurdering. FHI vil heretter bruke benevnelsen mpox, sier overlege Marte Petrikke Grenersen ved FHI.

Norge har et begrenset antall vaksinedoser som kan brukes mot apekopper. Vaksinen tilbys kun til personer med særlig høy risiko for smitte og til nærkontakter av personer med apekopper. 

FHI understreker at vaksinasjon alene er ikke nok for å begrense smitte med apekopper, og understreker at andre smitteverntiltak derfor fortsatt vil være viktige.

Vaksinen blir tilbudt til personer etter mulig smitte 

Apekopper gir feber og vannkoppelignende utslett. De fleste blir friske uten behandling. Det er kun i sjeldne tilfeller man ser alvorlig sykdom. Apekopper fører svært sjelden til dødsfall. Sykdommen smitter fra dyr (primært gnagere) til mennesker, men kan også smitte mellom mennesker via kontakt med utslett og/eller dråper. Viruset smitter primært ved tett kontakt. Apekopper er vanligst i en del land i Vest- og Sentral-Afrika, men det er nå et pågående utbrudd i flere land. 

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com