in , ,

Nå vil EU-Parlamentet skjerpe dyrevelferden

Foto: Snowlion/Pixabay

EU-Parlamentet har bedt EU-Kommisjonen utarbeide forslag til strengere regelverk for beskyttelse av slaktedyr under transport.

En komité fra EU-parlamentet som har sett på beskyttelse av dyr under transport konkluderte i sin rapport med at bestemmelsene i gjeldende transportregelverk ofte ikke blir overholdt. Dette melder matråd ved den norske delegasjonen i Brüssel, Stein Ivar Ormsettrø, ifølge en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Dersom forslagene som ligger på bordet blir vedtatt som gjeldende lov i EU vil det etter alle solemerker også omfatte Norge.


EU-kommisjonen selv sier om rapporten og vedtaket fra EU-Parlamentet at de vil vurdere anbefalingene og sluttrapporten i det omfattende arbeidet som for tiden pågår med å revidere hele EUs dyrevelferdsregelverk.

Les også: Dyrevernalliansen om butikkens kyllingvalg: – Et gjennombrudd for dyrevelferden

Kritiske til transporten

Dyr som er uegnet til transport blir likevel transportert, og transportmidlene er ikke alltid egnet.

I rapporten fra komitéen fremkommer det at det gjennomføres transport under ekstreme temperaturer og med for lange kjøretider. De peker også på at det er for lav takhøyde i transportrommet, og svikt i forsyningen av vann og fôr.

Les også: De dro på ferie til Hellas og ble sjokkert over dyrevelferden til grekere

Medlemslandene går heller ikke fri – de får refs for å føre for lite tilsyn med dyretransport.

Komitéen foreslår at Europa-parlamentet skal be EU-Kommisjonen om å bedre velferden under transport.

De sier det er behov for et bedre felles regelverk og bestemmelser om tilsyn og sanksjoner.

Samtidig ønsker EU-Parlamentet at det skal legges til rette for korter transportdistanser, for eksempel ved bruk av mobile slakterier.

Les også: Over halvparten Mattilsynets besøk avdekket brudd på regelverket

Bedre vern for kylling

Kyllinger, kalkuner, kaniner og fisk mangler i dag artsspesifikk lovgivning, noe som fører til unødvendig lidelse under transport.

Det trengs artsspesifikke regler som imøtekommer behovene også til disse.

Vil vurdere anbefalingene

Helse- og mattrygghetskommissær Stella Kyriakides sa at Kommisjonen nå vil utarbeide svar på anbefalingene fra Parlamentet.

Les også: Grisene lider på norske gårder – her er bildene og videoene

Hun sa hun vil sørge for at den planlagte revisjonen av dyrevelferdsregelverket vil bedre dyrenes livskvalitet.

EU-kommisjonen vil vurdere anbefalingene fra Parlamentet, og sluttrapporten fra komitéen for beskyttelse av dyr under transport, i det omfattende arbeidet som pågår med å revidere hele EUs dyrevelferdsregelverk.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

29-åringen er gravid med sin niende sønn

Bruden rørte alle til tårer med den vakre gesten til sine nye svigerforeldre