Hjem Historier fra livet Naboer vil heve kjøp på grunn av omsorgsbolig: – Tror de boligverdien vil synke om noen som vår sønn flytter inn, spør en mor

Naboer vil heve kjøp på grunn av omsorgsbolig: – Tror de boligverdien vil synke om noen som vår sønn flytter inn, spør en mor

Del
X

Aurskog-Høland Kommune har vedtatt å kjøpe åtte leiligheter som skal benyttes som omsorgsboliger. Dette har vakt reaksjoner hos kjøperne av de øvrige 11 leilighetene.

Ifølge Indre Akershus Blad har kommunen mottatt flere skriftlige henvendelser i forkant av kommunestyremøtet der saken var oppe til behandling.

Den ene kjøpere skriver «dette var ikke med i prospektet da vi kjøpte leilighet. Vi ønsker ikke omsorgsboliger i samme blokk som vi skal bo»

En annen kjøper skriver til kommunen at «Når vi kjøpte leilighet og skrev kontrakt november 2021 var det ingen informasjon eller indikasjoner som tilsa at det skulle komme omsorgsboliger i bygget».

Også i kommunestyret var det debatt rundt kjøpet, men debatten dreide seg ikke om det at kommunen kommer på banen i ettertid og kjøper omsorgsboliger.

Fem av 11 ønsker å trekke kjøpet

De andre kjøperne, som ikke ønsker å stå frem med navn, møttes etter kommunestyrets beslutning der Aurskog-Høland kommune til slutt vedtok kjøp.

Ifølge Indre Akershus blad og Romerikes Blad ønsket fem av de øvrige kjøperne å se om de får trukket seg fra kjøpet. To er usikre, mens fire har valgt å beholde leiligheten.

Utbygger Helfa Eiendom AS ønsker ikke å kommentere saken.

En identisk sak er også på trykk i søsteravisen Romerikes Blad. Her har den blitt lest av Heidi Waler, som er mor til en 17 år gammel psykisk utviklingshemmet gutt

«Skremt og lei meg over hvilke fordommer folk har»

I et leserinnlegg i Romerikes Blad uttrykker hun skuffelse over holdningene som kommer frem i debatten rundt Aurskog Høland kommunes leilighetskjøp.

«Jeg blir både skremt og lei meg over hvilke fordommer folk har. Og ikke minst hvor uvitende mange er», skriver Waler i leserinnlegget.

Hun forklarer at de selv står i en prosess der bolig er et stort dilemma for hennes 17 år gamle sønn.

Hennes sønn vil muligens få drømmen om sin egen bolig oppfylt. Av leserinnlegget fremgår det at leilighetskomplekset det dreier seg om for Walers sønn ikke det aktuelle leilighetskomplekset omtalt i avisartiklene. Men prinsippet er det samme: Kommunen får forkjøpsrett på noen få selveide leiligheter som skal bygges – og en 17 år gammel gutt håper å etter hvert kunne flytte inn der og leve et mest mulig selvstendig liv.

Har full rett til å eie sin egen bolig

«Forskjellen fra deg og meg er at han er i behov av bistand til å klare det på egen hånd. Han trenger noen menneskehender som kan bistå i dagligdagse aktiviteter», skriver hun.

Samtidig understreker Waler at sønnen – på lik linje med alle andre – har full rett til å eie sin egen bolig i et leilighetskompleks.

«At beboere stiller seg kritisk til at de kan få en nabo som vår sønn gjør meg rasende. Hvilken rett har dere til å dømme han og ikke ville ha han i nærheten? Er dere så mye bedre enn han?», spør hun i leserinnlegget.

Hun skriver at hun blir lei seg for «at det virkelig er slik at andre er så fordomsfulle og uvitende om vår sønn og tror at verdien på egen bolig vil synke dersom noen som vår sønn flytter inn».

Deretter beskriver hun sønnen: En blid, høflig og hardtarbeidende gutt som ikke diver med festing men kan finne på å ha familie og venner på besøk.

Dette er omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og som er fysisk tilrettelagt slik at beboerne etter behov skal kunne motta heldøgnspleie.

Omsorgsboligene er ikke fast bemannede, men beboerne får tilbud om hjemmetjenester på lik linje med andre hjemmeboende. Beboerne betaler ordinære egenandeler for disse tjenestene.

En omsorgsbolig skal i størst mulig grad være en bolig livet ut ved at tjenestene tilpasses endringene i brukernes funksjonsnivå og omsorgsbehov.

(Kilde: Store Medisinske Leksikon)

Del
X
LinkedIn
Pin
Reddit

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com