in

Når forskjellsbehandling «dreper» søskenforholdet

For mye tid på skjermen kan hindre barns utvikling. Foto: Canva

Det er mange ting som kan utløyse krangling blant søsken. En av de såreste tingene er om søsken opplever forskjellsbehandling.

At foreldre har sterkere tilknytning og sympati med enkelte av barna er ganske allment. Det er en mild og en alvorligere variant av «gullunge-syndromet».

– Den mer alvorlige varianten, der det låser seg mellom foreldre og et av barna er også vanligere enn vi liker å snakke om, sier Elisabeth Gerhardsen til Aftenposten. Hun er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.


Barn blir veldig preget av hvordan de blir sett på og møtt av voksne. De vil derfor merke at søsken møtes med vennligere blikk og varmere smil. Det går det fort på selvfølelsen løs.

For mange kan det ofte føles vanskelig å bygge opp et godt søskenforhold i voksen alder dersom oppveksten har vært preget av forskjellsbehandling, påpeker Elisabeth Gerhardsen i et intervju med VG.

Et barn som observerer og erfarer at samspillet mellom de andre i familien er annerledes enn mellom seg selv og de andre, vil trolig utvikle en svekket selvfølelse og prege tilliten og tryggheten til de andre i familien.

Søskenbarn

I VG deler psykoterapeut Ulrikke Moen for Røaterapeutene følgende råd til foreldre for å unngå å forskjellsbehandle søsken:

  • Hvordan vi blir møtt av våre omsorgspersoner preger hvordan vi møter oss selv og verden og er utgangspunktet for utviklingen av selvfølelsen vår.
  • Hvordan vi føler for et barn er vanskelig å gjøre noe med, men vi kan ta aktive valg i hvordan vi velger å møte eller behandle barna våre.
  • En bevissthet rundt dette vil være nyttig, og i relasjoner med stadige konflikter vil det være nyttig å stoppe opp og reflektere over situasjonen. Eksempler kan være: «Hvordan møter jeg barna mine, møter jeg dem ulikt, kan det tenkes at jeg kontakter barnet med forutinntatte forventninger til det barnet hvor samspillet er dårlig?
  • Det vil alltid være den voksne i relasjonen som sitter på ansvaret for samspillet.
Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Dyrevernalliansen: – Stort gjennombrudd for dyrevelferden i Norge

Hercule Poirot-stjernen er slått til ridder – møtte prins William på Windsor