in ,

Narkotika, alkohol eller sigaretter – du vil bli overrasket over hva som er mest skadelig

Image by Mabel Amber, from Pixabay

Forskning viser at det totalt sett er det mer skadelig å være alkoholavhengig enn å misbruke heroin.

Alle er klar over at verken narkotika, alkohol eller sigaretter kommer inn under helsekost. Men hva er mest skadelig?

Alkohol er svært kreftfremkallende. Harde narkotiske stoffer som heroin og kokain kan gi hjerteproblemer og paranoia. Og den fremste årsaken til lungekreft er røyking.


Det er helt åpenbart at ingen av disse lastene er til gavn for helsen. Men en britisk studie som er omtalt av det danske forskningsnettstedet Videnskab.dk har en konklusjon som kanskje overrasker: Alkohol er faktisk det stoffet som har aller størst skadevirkninger.

Forskerne konkluderer faktisk med at alkohol samlet sett er enda mer skadelig enn tunge stoffer som heroin. Og det kan nok høres rart ut: Ordet heroin er i seg selv så forbundet med elendighet at det sender kalde gys nedover ryggen på de aller fleste.

Forklaringen på at forskerne har nådd denne konklusjonen er at skadevirkningene er målt ut fra to perspektiver: Det ene er de samfunnsmessige skadene stoffet medfører. Her kommer de belastningene stoffene har for familier, kriminalitet og økonomiske konsekvenser inn. Den andre tingen forskerne har sett på er skadevirkningene for den personen som benytter det aktuelle rusmiddelet. Altså dødelighet, helseskader, tap av nettverk og lignende.

Når forskerne vurderer at alkoholmisbruk generelt gir større skade enn for eksempel heroin, så skyldes det at alkoholmisbruk tærer på kropp og psyke og kan gi store skader for samfunnet: Ta bare for eksempel konsekvensene fyllekjøring kan medføre, eller alle skilsmissene.

Om vi derimot kun ser på de personlige konsekvensene, faller alkoholen ned til fjerdeplass. Her er det som de fleste nok intuitivt tenker de harde narkotiske stoffene som rangers øverst: Farligst er crack-kokain, som følges av heroin og metamfetamin.

Sigaretter havner på en sjetteplass. Men i motsetning til alkohol, der et moderat forbruk er langt mindre skadelig, så er sigaretter svært skadelig hele veien. Skadevirkningene av alkohol er betydelig mindre med et moderat forbruk enn der det er snakk om rusmisbruk. Og det er altså ikke virkningene av en sjelden cognac til kaffen forskerne har vurdert.

Se mer om funnene i videoen under:

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

martha og kong harald

Prinsesse Märtha Louise: Glad jeg slapp sosiale medier da jeg vokste opp

Nylig oppdaget tunnel antas å lede til Kleopatras ukjente grav