in ,

Nerven til ansvar og frihet

Det er enorme muligheter for utvikling og vekst gjennom personlige prosesser, et sterkere Jeg og kontakt med ditt Selv.

Gjennom ulike tema som for eksempel avvisning, tap, skyldfølelse, dårlig samvittighet, skam, intimitet, relasjoner, avhengighet, mistillit og mye annet kan du og jeg ved hjelp av kreativ tilpasning skape noe nytt som gir kraft til bedre væren, leven og dermed høyere livskvalitet.

Sammen kan terapeut og klient, eller kursdeltagere og prosessleder, bruke relasjonskompetanse, kontaktteori og kommunikasjonstrening til å utvikle og skape større og bedre livsrom. Ved å våge å bruke relasjonen og det som oppstår som fenomen mellom oss her og nå, kan vi komme videre fra det fastlåste, fikserte og nevrotiske, til noe som er klart, viktig og gir mening.  Da blir vi mer klar over hvem vi er, noe som vil sette i gang sterke og gode prosesser med økt fleksibilitet og vitalitet.


Det er normalt å ha motstand til såkalt selvutvikling eller personlig utvikling. Det er et paradoks at vi skal endre oss, og samtidig jobbe for å akseptere og godta oss selv som vi er.

Likevel – i dagens komplekse og kompliserte samfunn med et krysspress fra alle kanter er det helt nødvendig å vite om og ta en avgjørelse for at du skal støtte deg selv (ikke kritisere eller vurdere, nei…) stå opp for deg selv og ta ansvar og frihet for hva du egentlig ønsker, har behov for og vil. Dette handler om å være ærlig, sannferdig og ekte, noe de rundt deg også ønsker for deg og for seg selv. Du kan risikere at du blir bærende på ansvaret, får nei eller du kan raskere få det slik du drømmer om. Du tåler et nei og en avvisning uansett, og vi har godt av å sjekke ut våre antagelser, projeksjoner eller drømmer. Totalt sett sparer vi tid, energi og vi kommer raskere og mer fokusert dit vi har intensjoner om å komme.

Hva handler dette egentlig om? Alt handler om livet ditt – det du består fra topp til tå, innenfor organet, huden.

Så hva er meningen med livet? Ja, det er enkelt. Det er å ha det godt, gøy og gledelig. Det er bare du som vet hvordan du får det best mulig, og nå kan du kjenne innover i deg og svare på hva dette er. For det er bare du, og det er bare akkurat du kan finne svaret.

Mange forsøker å løøøøse hele livet sitt, og plaaaanlegge hele livet sitt. Det er ingen god taktikk og strategi, da vi blir utbrente før vi har fått levd. Det er bedre å leve ut planen med en gang, og finne en balanse mellom gjøren og væren.

Det er helt nødvendig å ha en egen mentor / coach / psykoterapeut (slik som meg og kollegaer i www.bergenhelhetsklinikk.no og www.mentora.no ) om du sliter eller kun vil lære og utvikle deg hele livet. Toppene har alltid en mental trener og de organisasjonene som vil oppnå det beste, vil alltid ha meg eller kollegaer i ryggen.  Det er fordi vi trenger den eksistensielle kompetansen av å være et levende menneskevesen mer enn noen gang. De færreste innen pedagogisk psykologi har denne kunnskapen om endring, vekst, ressursdrevet og prosessorientert livsrealisering. Vi trenger en naturlig motvekt til det vulgært autoritære med dette kunstige, analytiske og vurderende – svært begrensende – menneskesynet. Det er mennesket som kommer før rollen (kollega, samboer eller nabo), slik at du er autentisk og i kontakt med deg selv, og da kan den andre også tillate seg å være menneske.

Vær det levende mennesket med følelser, tanker, drømmer og feil – samt det unike, genierklærte og intelligente som en essens fra topp til tå. Disse autoritære systemene har for lenge tråkket det enestående levende mennesket ned i begrensningens avgrunn. Tiden er inne for å reise seg opp og kjenne på den naturen du er laget av. Det er en styrke å vise hele deg, og det er en heftig nytelse å tenke fritt og godt.  Bruk dette kognitive tankeverktøyet slik at det kjennes godt, og velg å tenke på det som er fantastisk å tenke. Repeter ikke gammel triggende elendighet, men erstatt det med en ankrende forsterkning. Det du tenker på forsterker seg og utvider seg, så vær nøye med hvilke tanker du skyter ut i ditt livs univers (kroppen).

Bli med på laget da vel – og lær mer om hva du er laget av (fysikk, kjemi og biologi), slik at du kan ta i bruk evnen til takknemmelighet og glede for ingen grunn – her og nå.

Vær ei daukjøtt, bli det levende, spinnende, glødende og nydelige mennesket du er 😊

Linda Nordskog

Linda Nordskog jobber for tiden som prosjektansvarlig for forskningsprosjektene «Ny behandling for livsstilssykdommer» og «Ny protokoll for relasjonsterapi». Hun har utviklet helse og livsstilskonseptet Bergen Helhetsklinikk As. Her er hun medeier og jobber som psykoterapeut og mental trener, der hun tilbyr hypnoterapi, gestaltterapi og mental trening. Via www.mentora.no tilbyr hun onlinekurs og verktøy for mer glede og livskvalitet. Hun har også skrevet boken «Slik vokser du – Bli deg selv», og utviklet onlinekursene «Mester i eget liv» og «Mot».

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Emma Ellingsen

Nå har Emma gjennomført kjønnskorrigerende operasjon: – Var vellykket

Mannen begynner å synge i bilen – Så bestemmer hunden seg for å bli med