Hjem Forskning New York godkjenner kompostering av menneskekropper

New York godkjenner kompostering av menneskekropper

Den amerikanske delstaten New York tillater nå såkalt menneskelig kompostering.

Prosessen med menneskelig kompostering er tidligere omtalt av NRK, da den amerikanske delstaten Washington var den første av de amerikanske statene som tillot dette. Den døde ligger i et lite kammer, på en seng av treflis. Forholdene skal være lagt til rette, med riktig fuktighet, temperatur og luft, slik at nedbrytingen skal gå mest mulig effektivt.

Med optimale arbeidsforhold for mikrober og bakterier skal den døde kroppen bli omdannet til god jord, på naturlig og verdig vis.

Brytes ned på 30 dager

Etter 30 dager har kroppen blitt til fruktbar jord og kan føres tilbake til naturen. Inn i kretsløpet igjen.

Tanken er at de pårørende vil få med seg jorden til den døde hjem for å kunne dyrke nytt liv.

Menneskelig kompostering regnes ifølge BBC som et miljøvennlig alternativ til begravelse eller kremasjon.

Tillat i seks amerikanske delstater

Foruten Washington har også Colorado, Oregon, Vermont og California fulgt etter og tillatt dette. Og nylig ble det altså også lov i New York.

Det amerikanske firmaet Recompose som tilbyr dette, har sagt at tjenesten deres kan spare et tonn med CO2-utslipp, sammenlignet med en kremasjon eller en tradisjonell begravelse.

Utslipp av CO2 er en stor bidragsyter til klimaendringer, ettersom det er en viktig faktor i drivhuseffekten. Dessuten vil tradisjonelle begravelser som involverer en kiste også forbruke tre, en egen gravplass og andre naturressurser.

Tilhengere av menneskelig kompostering sier at det ikke bare er et mer miljøvennlig alternativ, men også et mer praktisk alternativ i byer der areal til kirkegårder er begrenset.

Katolske biskoper protesterte

Det å hedre våre kjære med en grav er noe som sitter dypt forankret i menneskers kultur verden over. Og for noen bringer denne praksisen naturligvis etiske spørsmål om hva som skjer med jorda på bordet.

Katolske biskoper i delstaten New York var blant de som motsatte seg innføringen av den nye loven. De argumenterte for at menneskekropper ikke skulle behandles som «husholdningsavfall».

Kostnadene ved Recompose sitt anlegg i Seattle som er et av verdens første slike spesialanlegg- sier at gebyret på 7000 dollar, altså like under 70.000 kroner, er sammenlignbart med alternativene.

Tillatt i Sverige

BBC melder at menneskelig kompostering er lovlig i hele Sverige.

Såkalte naturlige begravelser, der et legeme er gravlagt uten kiste eller med en biologisk nedbrytbar kiste, er tillatt i Storbritannia.

Utfordrer følelser rundt døden

Terje Helmersen ved Jordpro AS og har lang erfaring med kompostering av organisk materiale som store dyr og slakteriavfall.

Da Washington tillot mennesekelig kopostering sa han til NRK at han tror metoden kan tjene klima og miljø bedre enn både kistebegravelse og kremasjon. Men ser helt klart at det forutsetter at forholdene er lagt riktig til rette.

– Det som er utfordringen er ikke klima eller prosess. Det er liv og død. Hva som er å behandle en død kropp med respekt er subjektivt og avhenger av hva som er tidens norm, uttalte han til NRK.

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com