torsdag, februar 25, 2021

Nordmenns vekt økte under koronaåret

Mest lest nå

Folkehelseinstituttet (FHI) har undersøkt hvordan kosthold og treningsvaner har endret seg gjennom koronapandemien. Funnene var nedslående.

Undersøkelsen som ble gjennomført i oktober/november 2020, viser at covid-19-pandemien har påvirket både aktivitetsnivå, vekt og kosthold. 

Endringen er størst blant yngre voksne. 34 prosent av de mellom 18 og 24 år svarer at de har gått opp i vekt siste året.


Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om de er mer eller mindre fysisk aktive og om de spiser sunnere eller mindre sunt nå under koronapandemien enn før, og om de har endret vekt det siste året.

 – Resultatene fra undersøkelsen indikerer at noen grupper har vært mer sårbare for endringer enn andre og at pandemien har påvirket kosthold og fysisk aktivitet hos disse negativt. Andre ser ut til å ha funnet rom i hverdagen for mer trening og et sunnere kosthold. Bildet er derfor nyansert sier forsker Marianne Abel ved FHI i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

Bildet er tatt av FrankundFrei fra Pixabay

Det ser ikke ut til å være veldig store forskjeller mellom menn og kvinner i vektutvikling siste året, men en noe større andel kvinner enn menn oppgir å ha gått opp i vekt. Tallene er henholdsvis 27 og 19 prosent.

 – Dette passer godt med at vi ikke ser særlige kjønnsforskjeller knyttet til endret kosthold og aktivitet. Det ser heller ikke ut til å være nevneverdige forskjeller etter utdanning, hverken i rapportert vektendring siste året eller i endringer i livsstil under pandemien, forklarer Abel.

Det er derimot tydelige aldersforskjeller i risikoen for å ha gått opp i vekt de siste 12 månedene (se figuren over). Mens 29 prosent av personer under 50 år sier de har gått opp i vekt, rapporterer kun 7 prosent av personer over 75 år det samme.

– Siden dette er første gang vi gjennomfører denne spørreundersøkelsen, vet vi ikke om disse tallene for vektutvikling skiller seg fra et mer normalt år uten koronapandemi, påpeker Abel.Kun 2 prosent av befolkningen oppgir at de spiser betydelig mindre sunt nå under koronapandemien enn før, mens 10 prosent mener kostholdet nå er litt mindre sunt enn før. Det er flest blant de yngste som har fått et dårligere kosthold.

Kanskje ikke overraskende er det mer vektoppgang å spore blant de som har blitt mindre aktive og spiser mindre sunt.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter