in

Norge får 1400 vaksiner mot apekopper – ønsker å prioritere nærkontakter som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom

apekopper
En person er smittet av apekopper i Sverige. Foto: Nigeria Centre for Disease Control

Vaksinene som er tilgjengelige bør gis til de som har vært utsatt for smitte, mener Folkehelseinstituttet (FHI).

Norge er forespeilet å få 1400 vaksiner til bruk i forbindelse med apekopputbruddet.

Legemiddelmyndighetene har godkjent denne vaksinen til bruk mot apekopper som en to-dose-vaksine, slik at det er nok vaksiner til å fullvaksinere 700 personer med denne leveransen.


Vaksinene er forventet å komme til Norge i løpet av august, og FHI har gitt en anbefaling om bruk av disse.

– Det bør være et mål at grupper i Norge med særlig økt risiko for å bli smittet av apekopper blir tilbudt vaksinasjon, sier assisterende direktør Geir Bukholm. 

Han legger til at det i første rekke vil være menn som har sex med menn og som praktiserer usikker sex med mange eller tilfeldige partnere.

– Dersom vaksinasjon er så effektivt mot smitte og sykdom som antatt, vil dette kunne påvirke epidemien i Norge og redusere sykdom, sier Bukholm.

Folkehelseinstituttet har anbefalt Helse- og omsorgsdepartementet, som til syvende og sist er de som fatter beslutning på vaksinestrategien, å benytte det svært begrensede antallet doser til å vaksinere høyrisiko nærkontakter til de som er påvist smittet. Det vil typisk være seksualkontakter, husstandsmedlemmer og andre med betydelig eksponering.

FHI ønsker at nærkontakter som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom dersom de er smittet skal prioriteres. Grupper med økt risiko for alvorlig forløp er små barn, gravide og immunsvekkede. Formålet er å forebygge alvorlig sykdom.

På lengre sikt, gitt tilgang på flere vaksinedoser, bør personer med særlig høy risiko for å bli smittet prioriteres for vaksinering.

Folkehelseinstituttet understreker at vurderingen er basert på dagens situasjon, kunnskap og tilgang til et svært begrenset antall vaksiner. Ved endringer i disse forutsetningene vil FHI gjennomføre ny vurdering og komme med oppdaterte anbefalinger

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Kong Harald

Kongen behandles for en infeksjon

Geir Bukholm

FHI med oppdatert anbefaling om apekopper – lister opp fire tiltak som viktige for å stoppe epidemien