Norske sykehus får ikke tilby en ny behandling som som har vist gode resultater mot den vanligste typen av lungekreft som hovedbehandling. Det ble for dyrt.

Behandlingen er en kombinasjonsbehandling som består av både cellegift og immunterapi. Det er «Beslutningsforum for nye metoder» som tok avgjørelsen forrige uke. Det skriver Dagens Medisin.

Behandlingen tilbys i dag kun som andrelinjebehandling. Det vil si at den ikke er hovedbehandlingen mot lungekreft ved offentlige sykehus i Norge.

Koster for mye

Ifølge Dagens Medisin, er PD-L1 er en biomarkør som vanligvis benyttes for å forutsi effekten av immunterapi. Vanligvis vil svulster som har et såkalt høyt PD-L1-uttrykk svare bedre på slike behandlinger.

Den nye behandlingen blir for dyr for Norge. Illustrasjonsfoto fra Pixabay

«Legemidlet er allerede i bruk som andrelinjebehandling for pasienter som har høyere enn 50 prosent PD-L1 uttrykk. Når vi vurderer prisen så vurderer vi den totale økonomiske belastningen for helsetjenesten for denne pasientgruppen, som for høy», sier Stig Slørdahl til Dagens Medisin.

Beslutningsforum mener at data for overlevelse i hovedstudien er umoden, noe som gir usikkerhet i framskriving av data.

Syns avgjørelsen er sørgelig

Onkolog Odd Terje Brustugun er overlege ved Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe. Han sier til Dagens Medisin at han synes avgjørelsen er sørgelig.

«Det er en skuffelse. Behandlingen kunne virkelig gjort en forskjell for en stor gruppe pasienter. Vi må i kreftmiljøet diskutere hva vi skal gjøre nå», sier han.

LES OGSÅ
Derfor er dette populære krydderet borte

Behandlingen har god effekt

Statens legemiddelverk har vurdert denne behandlingen til å ha god effekt. De viser til en studie publisert i New England journal of Medicine, der det kommer frem at av de som fikk denne kombinasjonsbehandlingen, levde 69,2 prosent etter ett år. Av de som kun fikk cellegift, levde 49,4 prosent etter ett år.