lørdag, januar 16, 2021

Norges yngste koronadødsfall – Alexander (41) ble koblet fra respiratoren

Mest lest nå

Alexander ble bare 41 år gammel. Etter åtte uker på sykehus ble han koblet fra respiratoren på Haukeland. TV 2 skriver at familien har vært med på avgjørelsen om at navnet deles med media.

Han var pappaen til seks barn. For femten år siden gjennomgikk Alexander en nyretransplantasjon, og var derfor i risikogruppen, selv om han var ved god helse. Søsteren forteller til TV 2 at broren var en frisk og aktiv familiefar. Hun beskriver også sykdommen som et helvete.

– Det har vært et helvete for oss som familie. De siste åtte ukene har det vekslet mellom håp og fortvilelse, sier Ann-Christin Heggland til TV 2.


Til NRK oppfordrer Ann-Christin Heggland andre i risikogruppen til å være kjempeforsiktig.

– Ta det på alvor. Dette var ikke en syk mann i utgangspunktet. Folk i risikogruppen må være kjempeforsiktige, sier hun og vil samtidig takke de ansatte ved sykehuset.

– Både sykepleiere og leger har vært helt fantastiske. De har stått på og snudd alle steiner for å prøve å redde Alexander. Dessverre gikk det ikke slik, sier søsteren til NRK.

Innsamlingsaksjon

Venner av familien har opprettet en spleis hvor man samler inn penger til Alexanders familie.

En av initiativtakerne, Randi Helen Tillung, forteller til NRK at spleisen er opprettet for å sikre at familien klarer seg når en inntekt faller bort.

Hun forteller videre at målet med innsamlingen var 20.000 kroner. I skrivende stund har man allerede fått inn over 600.000 kroner.

På spleisen, som man finner HER, kan man lese familiens historie:

Foto: Skjermdump Spleis

«Alexander var ein fantastisk pappa og fosterfar. Han elska borna sine, og hadde alltid tid til dei. Heidi og Alexander hadde eit sterkt felleskap. Dei jobba saman om å gje kvart av borna sine gode dagar. Då Heidi og Alexander gifta seg, drøymde dei om eit langt liv saman. Dei hadde draumar og planar, akkurat som meg og deg, om å sjå borna vekse opp saman.

Alexander kjempa tappert mot Covid-19 i 8 veker på sjukehuset. Familien har levd i ein ekstrem situasjon i lang tid. Den niande mai måtte dei sei adjø til sin kjære mann og pappa.

Kan du sjå for deg deg korleis det er å mista mannen i ditt liv til covid 19? Berre 41 år gamal? Tragedien har ramma familien hardt og Heidi skjønar ikkje korleis ho skal greie seg utan Alexander. Ei inntekt mindre vil ha stor innverknad på ein stor familie, og Alexanders verdi var større for dei alle saman.

Familien har alltid vore lett å få auga på. Når dei tre gutane i rullestol kjem susande i front, med ein hale av fleire born enn foreldra har sjølv. Me andre kjem gjerne ut av teljinga på borna. Hjarterommet var uendeleg hjå dei to.

Heidi har sete i styret i Foreningen for muskelsjuke i fleire år. Gjennom dette arbeidet har ho hjelpt born og vaksne. No er det ho og ungane som treng vår hjelp og støtte.

No som verda til familien er snudd på hovudet, kan ditt bidrag utgjera ein stor skilnad. Du kan bidra med å lette kvardagen til familien.

Din styrke, medkjensle og støtte kan føra vidare Alexanders arv.

På vegne av vener og omgangskretsen.»

Hvil i fred Alexander.

Få med deg alle sakene våre! Klikk liker for å følge oss på Facebook

NESTE ARTIKKEL
SCROLL NED

Siste nyheter