Hjem Forskning Norske forskere står bak diabetes-gjennombrudd

Norske forskere står bak diabetes-gjennombrudd

Det er 28 000 personer med diabetes type 1 i Norge i dag, hvorav ca 3500 er barn og unge. Norske forskere står bak et internasjonalt gjennombrudd som viser at det er mulig å bremse, og etter hvert kanskje forebygge diabetes type 1.

En norsk forskergruppe ved ed barneklinikken ved Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS) har nå vist at de klarer å redusere noe av tapet av insulinproduksjonen i kroppen som skjer ved diabetes type 1. Dette har de gjort ved å gi antivirusmedisiner til barn og unge med nyoppdaget diabetes type 1.

– Resultatene våre viser at virus bidrar i utviklingen av diabetes type 1 hos barn. Dette betyr at det kan være mulig å behandle og bremse diabetes type 1 med medisiner mot virus. Kanskje etter hvert også forebygge sykdommen, forteller professor emeritus og overlege Knut Dahl-Jørgensen, ved Institutt for klinisk medisin, UiO, som har ledet studien som er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Medicine.

Antivirus-medisiner ga høyere egenproduksjon av insulin

Forskerne har tidligere vist at det er en sammenheng mellom diabetes og en virusgruppe kalt enterovirus. Viruset skaper en kronisk infeksjon i bukspyttkjertelen, hvor insulin lages. De ville derfor undersøke denne sammenhengen nærmere ved å se på effekten av antivirusmedisiner på insulinproduksjon.

I en klinisk studie ble 96 barn i alderen 6-16 år med nyoppdaget diabetes type 1 delt opp i to like store grupper. Den ene gruppen fikk behandling med to antivirusmedisiner, pleconaril og ribavirin, i et halvt år. Den andre gruppen fikk placebo. Etter ett år testet forskerne hvor mye insulin pasientene produserte.

– Nivået av egenprodusert insulin i kroppen viste seg å være signifikant høyere i gruppen som hadde fått antivirusmedisinene, enn i gruppen som hadde fått placebo. Det betyr at behandlingen bremser utviklingen av sykdommen, sier Dahl-Jørgensen.

Forskerne håper å kunne forebygge diabetes type 1

Det er 28 000 personer med diabetes type 1 i Norge i dag, hvorav ca 3500 er barn og unge. 

Ved å stoppe viruset før det ødelegger alle de insulinproduserende cellene, kan pasientene få en lettere sykdom å håndtere, med jevnere blodsukker og kanskje færre alvorlige komplikasjoner på sikt.

Forskerne ønsker å gå videre med forskningen ved å teste om antivirusmedisin også virker gunstig på et tidligere stadium i sykdomsprosessen. Kanskje kan behandlingen forebygge at personer med prediabetes utvikler sykdommen.   

– Flere studier er nødvendig for å bekrefte disse resultatene og optimalisere denne behandlingen. Vi har også stor tro på at en kombinasjonsbehandling med ulike medikamenter vil ha enda større effekt. På sikt er målet å bidra til å stoppe diabetes type 1, sier Lars Krogvold.

Om Sosialnytt

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg


Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com