En gruppe forskere ved det franske Institut Pasteur i Paris har nå kunngjort et potensielt gjennombrudd i kampen mot den fryktede sykdommen HIV. Kort sagt går meldingen ut på at de har klart å ødelegge infiserte celler, celler som vanligvis behandles med antiretrovirale medisiner.

Behandlingen fjerner ikke selve viruset fra kroppen, men det medisinske tidsskriftet Cell Metabolism publiserte nylig en melding om at forskerne har funnet en metode for å eliminere infiserte celler.

I en nyhetsmelding lastet opp til EurekaAlert skriver en talsmann for Institut Pasteur at: «Den antiretrovirale behandlingen som brukes i dag er designet for å blokkere HIV-infeksjon, men er ikke i stand til å eliminere viruset fra kroppen.»

Forskerne har funnet en metode for å eliminere infiserte celler. Foto: Pixabay

«Viruset forblir i reservoarer – CD4 T lymfocytt immunceller, de viktigste målene for HIV.»

HIV retter seg mot celler med høy metabolsk aktivitet, hvor de henter sin energi for å formere seg.

Utgivelsen forteller videre: «Takket være metabolske aktivitetshemmere har forskerne klart å ødelegge disse infiserte cellene, eller «reservoarene»

Det konkluderes videre med at forskningen åpner muligheten for nye veier mot remisjon ved å eliminere reservoarcellene.

I teorien håper man at dersom virusmengden blir lav nok, vil den kunne enten fjernes eller isoleres slik at videre spredning i  kroppen forhindres. Foto: Pixabay
I teorien håper man at dersom virusmengden blir lav nok, vil den kunne enten fjernes eller isoleres slik at videre spredning i  kroppen forhindres. Foto: Pixabay

Det neste trinnet i forskningen vil være å vurdere potensialet for metabolske inhibitorer ‘in vivo’ – testet på levende organismer.

I teorien håper man at dersom virusmengden blir lav nok, vil den kunne enten fjernes eller isoleres slik at videre spredning i  kroppen forhindres.

Studien ble finansiert og utført av Institut Pasteur, AmfAR (American Foundation for AIDS research) og Sidaction.