Mandag trådte en ny dyrelov i kraft i Sverige. Det blir blant annet forbudt å forlate katten sin, det blir strengere regler rundt konkurranser der dyr deltar, og dyreeiere som ikke har nok kompetanse om dyrehold, må gå på kurs.

Det er et stort problem med hjemløse katter, både i Sverige og i Norge. Mange dumper kattene sine når de skal på sommerferie, eller når den lille, søte kattungen ikke er like liten og søt lenger.

Fra mandag 1. april, ble dette forbudt i Sverige. Det skriver svenske Expressen.

Den nye loven stiller også tydelige krav til dyreeiere om at dyr skal beskyttes fra skader og sykdommer.

«Nå kan vi på en helt ny måte stille krav når vi ser at dyr ikke har det bra», sier veterinær Juha Toropainen til TT.

«Kompetansekravene har blitt tydeligere, slik at den som har dyr må ha god nok kunnskap til å kunne tilgodese dyrenes behov», sier hun videre.

Blir pålagt å gå på kurs

Oppdager veterinærene at en kunde ikke tar godt nok vare på dyret sitt, som for eksempel at klørne ikke er klippet og dyret har mye tannstein, kan dyrlegen pålegge dyreeieren å gå på kurs. Så vil eierne bli fulgt opp.

Loven gjør det også lettere for hjemmetjenesten og sosialtjenesten å anmelde dyremislighold.

LES OGSÅ
2-åring svelget røykvarslerbatteri og døde - fjern disse fra rekkevidden til små barn!

«Tidligere har de på grunn av et sterkt personvern, ikke kunnet anmelde når dyr ikke har hatt det bra, hvilket har ført til en del tragiske saker», sier Juha Toropainen.

bilde av katt
Burde vi ha en lik lov i Norge? Foto: Pixabay

Dette står i den nye loven

Den svenske dyreloven endres nå for første gang etter 30 år. Her er en del av punktene som er med:

  • Forbud mot å forlate tamme dyr
  • Krav om at dyr skal få gå fritt. Dyr skal ikke være bundet fast eller på annen måte være forhindret fra å røre på seg.
  • Det blir forbudt med elefanter på sirkus. Det blir også forbudt å offentlig vise frem dyr, alt fra aper til sjøløver og elefanter, på sirkus eller ved liknende virksomhet.
  • Kompetansekrav for dyreeiere. Den som har ansvar for et dyr, skal ha tilstrekkelig kompetanse for å kunne tilgodese dyrets behov.
  • Mulighet for omsorgs- og sosialtjenesten å anmelde dyremislighold hos privatpersoner. En ny bestemmelse innen personvern, gjør det mulig for personal innen helse- og sosialtjenesten å i visse tilfeller gi informasjon om problemer som angår dyr.

Kilde:Riksdagen     

Vi applauderer den svenske loven, og håper vi får en tilsvarende streng lov i Norge.