in

Forskning: Derfor bør du ikke jobbe mer enn 25 timer i uken!

I følge forskere burde du som har fylt 40 år, ikke jobbe mer enn 25 timer i uken. Det er den magiske grensen i følge en studie utført av forskere ved University of Melbourne.

I følge studie som ble publisert i 2016 i Melbourne Institute Worker Paper, er vi mest produktive dersom vi reduserer arbeidsuken til i 25 timer etter fylte 40 år.

Forskere ved University of Melbourne analyserte 3500 kvinner og 3000 menns arbeidsvaner gjennom kognitive tester. Forskerne tok også hensyn til livskvalitet, økonomi, familiesituasjon og jobbsituasjon.

Det endelige resultatet viste at de personene som arbeidet i opp til 25 timer i uken presterte best på testen, mens de som arbeidet så mye som 55 timer i uken, presterte dårligere enn pensjonister og arbeidsløse, skriver The Independent.

Illustrasjonsfoto fra Pixabay

Ved kortere arbeidsuker var deltagernes kognitive evner til å blant annet å tenke, oppfatte ting, huske informasjon og løse problemer bedre enn ved lengre uker.

Professor Colin McKenzie fra Keio university Tokyo er en av tre forfattere av rapporten. Han sier til The Times: «Graden av intellektuell stimulans kan bero på arbeidstimene. Jobben kan enten stimulere hjerneaktivitet samtidig som mange arbeidstimer være årsak til stress og utmattelse. Arbeid er ett tveegget sverd».

Dette var jo interessante funn – del dem gjerne videre!

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

«Det er et barn!» Video viser dramatisk redningsaksjon da 2-åring ble funnet i skogen

Slik skreller du ett egg – superraskt!