Alzheimers sykdom fortoner seg som et mysterium. Selv om vi har kommet et stykke på veien for å forstå og behandle den grusomme sykdommen, har vi fremdeles langt igjen. Men nå sier ny forskning noe om hva som kan forebygge Alzheimers. 

Forskning.no skriver om det svenske studie som fastslår at fysisk aktivitet kan være forebyggende for demens hos eldre. Men det er ikke bare fysisk aktivitet som kan virke forebyggende, også aktiviteter som gir oss hjernestimuli. Aktiviteter som å lese, gå på konsert eller å luke i hagen.

Studie som et utført ved Göteborgs universitet, ble nylig publisert i tidsskriftet Neurology.

Jenna Najar, en av legene bak studie, uttaler i en pressemelding:

– Dette er enkle og hyggelige aktiviteter som de fleste kan foreta seg, og som hver for seg også beskytter mot demens.

44 år langt studie 

Forskning.no skriver at studie har fulgt så mange som 800 kvinner gjennom 44 år. Det startet allerede i 1968 da forsøkspersonene i gjennomsnitt var 47 år, i 2012 var snittalderen 91 år.

Les også: Ny medisin med lovende resultater i kampen mot Alzheimers sykdom

Kvinnene ble kategorisert i tre grupper etter hvor aktive de var. I løpet av de 44 årene studie pågikk fikk omtrent en av fire av forsøkspersonene demens. Forskerne kunne se en klar forskjell på de som var fysisk aktive, og de som ikke eller i liten grad var det. Faktisk var sjansene for å få demens halvvert for gruppen som var mest fysisk aktiv.

LES OGSÅ
Forskning: Å alltid komme for sent kan være et sunnhetstegn

Kultur beskyttende 

Samtidig kunne studie fastslå at kvinnene som regelmessig var kulturelt aktive og utførte aktiviteter hvor hjernen stimuleres hadde 46 prosent lavere risiko for å utvikle Alzheimers sykdom enn de som ikke gjorde det.

Å være kulturelt aktiv kan forhindre Alzheimers.

Forskning.no skriver at man dermed kan si at det å lese, synge i kor, strikke, løse kryssord eller luke i hagen kan være nesten like beskyttende mot demens som fysisk aktivitet.

Leder for AgeCap, Ingemar Skoog, sier i en pressemelding.

– Dette viser at det finnes mange muligheter for å forebygge demens og at det kan være like viktig å satse på kulturelle aktiviteter som på fysisk aktivitet for å beholde helsen i alderdommen, sier Ingmar Skoog i en pressemelding.