Du har kanskje hørt at barn har det best med en yngre mamma med mye energi? Nå slår et helt nytt dansk studie fast noe helt annet! Studie har undersøkt sammenhengen mellom mors alder og barnets trivsel.

Det store studie undersøkte over 4.700 dansker i alderen 17-49 år og deres barn. Det var ikke tvil om resultatet.

-Jo eldre mødre er når de føder barn, jo større trivsel har barnet, sier Dion Sommer, utviklingspsykolog og professor på Psykologisk Institut, til DR.

Han tror at dette skyldes at eldre mødre har større livserfaring, er mer psykisk robuste, tåler stress bedre og vet hvordan de skal takle sine egne barn.

«Jo eldre en mor eller far er, jo mer stresstolaranse har vi, vi er også mer tilfredse og etablerte i våres liv,» forklarer han til DR.

Undersøkelsen viste at yngre mødre generelt var mye mindre tolerante ovenfor barna hvis de overskred grenser eller oppførte seg vanskelig, enn de eldre mødrene som viste mer toleranse og romslighet, som kommer barna til gode.

Del gjerne videre disse interessante funnene av denne undersøkelsen!