Hjem Forskning Forskning slår fast: Barn trives bedre med eldre mødre!

Forskning slår fast: Barn trives bedre med eldre mødre!

Du har kanskje hørt at barn har det best med en yngre mamma med mye energi? Det trenger ikke alltid å være tilfelle. Nå slår nemlig et dansk studie fast noe helt annet! Studie har undersøkt sammenhengen mellom mors alder og barnets trivsel.

Det store studie undersøkte over 4.700 dansker i alderen 17-49 år og barna deres, og det var ikke tvil om resultatet. «Resultatet er like klart som det er enkelt» sier utviklingspsykolog og professor på Psykologisk Institut, til DR

-Jo eldre mødre er når de føder barn, jo større trivsel har barnet, sier utviklingspsykologen at dette studiet viste med klare resultater. Det er spesielt mors oppdragelse som er årsaken til den store forskjellen i barnas trivsel. Han tror at dette skyldes at eldre mødre har større livserfaring, er mer psykisk robuste, tåler stress bedre og vet hvordan de skal takle sine egne barn.

– De eldre mødrene var mer autoritativ. De var flinkere til å gi barna frihet når de trengte det, og på den andre siden var de også flinke til å stille krav og kontrollere barna. Det var en god balanse, sier professoren, og legger til:

«Jo eldre mor eller far er jo mer stresstoleranse har vi, og er også mer tilfredse og etablerte i våres liv».

Undersøkelsen viste at yngre mødre generelt var mye mindre tolerante ovenfor barna hvis de overskred grenser eller oppførte seg vanskelig, enn de eldre mødrene som viste mer toleranse og romslighet, som kommer barna til gode. I motsetning til dette var de yngre mødrene mer ettergivende, så barna fikk kanskje lov til mer enn det de burde.

Solsialnytt har siden 2014 gitt deg de mest engasjerende historiene i Norge. Hovedfokuset vårt er å gi deg positive historier. 

@Erte Media AS

Redaksjon

Ansvarlig redaktør:

Eivind Skår Ertesvåg

 

Kontakt Sosialnytt:

kontakt@sosialnytt.com