in ,

Ny rapport: Lakselus fra oppdrett skader sjøørreten

Foto: LTapsaH / Pixabay

En ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser at det står dramatisk dårlig til for sjøørreten langs kysten. Lakselus fra oppdrettsnæringen er hovedsynderen. 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) ga denne uka ut en temarapport som viser resultatene av kartlegging av hele 1251 sjøørretvassdrag, fra grensa mot Sverige og helt til grensa mot Russland.

Tilstanden for mange av bestandene er dårlig eller svært dårlig, og lakselusa er den største synderen.

Situasjonen verst i oppdrettsnære områder

Nesten 40 prosent av sjøørretbestandene ble klassifisert til å være i dårlig eller svært dårlig tilstand eller har gått tapt.

Les også: Det dør 237 fisk i minuttet i norsk fiskeoppdrett

Nær halvparten (47 prosent) av den samlede negative påvirkning på sjøørreten i alle klassifiserte vassdrag kom fra lakselus.

Aller verst var situasjonen på strekningen fra Jæren i sør til Troms i nord, og det er relatert til at dette er områder med mye lakseoppdrett i åpne merder.

Norges Jeger- og Fiskerforbund reagerer

– Tap av natur er en av vår tids største utfordringer. Det er nå mer enn god nok dokumentasjon på at oppdrettsindustriens bruk av åpne merder som lekker lus i enorme mengder ut i naturen, ikke er miljømessig bærekraftig, sier nestleder Bjarte Erstad i Norges Jeger-og Fiskerforbund.

Les også: Sør-Afrika vil forby oppdrett av løver for underholdning

Han legger til at sjøørret dør i store mengder, og enkelte bestander utryddes av denne bransjen.

– Situasjonen er fortvilende. Hvor lenge skal de få holde på slik, spør han.

Norges Jeger– og fiskerforbund etterlyser politisk mot til å ta fatt i situasjonen.

– Luseproblematikken har vi kjent til og påpekt siden før årtusenskiftet, men problemet med lakselus bare eskalerer. Den eneste fornuftige veien ut av dette forurensingsmessige uføret er å gå over til lukket oppdrettsteknologi, der man fysisk skiller denne næringsvirksomheten fra naturen utenfor merdene. Vi krever en total omlegging til lukkede anlegg innen 2030, sier Erstad.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Cecilie Schrøder Fjellhøy

Luksusfellen hjelper Tinder-svindlerens offer

Koselige spørsmål i sosiale medier kan se uskyldige ut, men kan være første steg i et svindelforsøk