in

Ny rapport med sterk kritikk til sykehus-avdelingen der Finn Christian Jagge ble feilbehandlet

Jagge

En ny rapport slår fast at det hersket en fryktkultur på sykehusavdelingen der Finn Christian Jagge døde, og at feilbehandlingen av Jagge ikke ble varslet som et avvik.

Den tidligere alpinisten Finn Chirstian «Finken» Jagge ble bare 54 år gammel. Han døde i juli 2020. Det var kona til Finn Christian Jagge som formidlet den triste nyheten om hans bortgang på Facebook.

I mai året etter skrev NRK at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) konkluderte med at dødsfallet mest sannsynlig ville vært unngått dersom alpinist og tidligere OL-vinner Finn Christian Jagge hadde fått effektiv antibiotikabehandling innen kort tid etter andre innleggelse.


I sin foreløpige rapport skrev helsetilsynet, ifølge VG, at sykehuset brøt ni lovparagrafer i tre ulike lovverk under behandlingen av Finn Christian Jagge.

Nå melder NRK at det fra 2011 til og med 2019 var 19 uventede dødsfall ved avdelingen der Finn Christian Jagge var pasient.

Som følge av de mange bekymringsmeldingene som har kommet inn, har Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten gransket denne avdelingen og en annen avdeling som det også har kommet en rekke bekymringsmeldinger om.

Avdelingene er anonymisert i rapporten, men en lege som uttaler seg i rapporten at det er en fryktkultur som gjør at det er vanskelig å melde, særlig dersom man melder oppover i systemet. NRK skriver at etter det de har fått opplyst skal meldingene om denne fryktkulturen dreie seg om gastrokirurgisk avdeling, der Jagge var pasient.

Det er imidlertid ingen som vil uttale seg om de urovekkende funnene som kommer frem i rapporten.

– Oslo universitetssykehus vil gå grundig gjennom funnene i Ukom-rapporten. Rapporten har kartlagt viktige utfordringene ved meldesystemet som vi er kjent med, og peker på viktige forbedringsområder som vi vil jobbe videre med, sier direktør for pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling ved Oslo universitetssykehus, Sølvi Andersen, til NRK.

Fin Christian Jagges pårørende har sendt inn bekymringsmelding om alpinlegendens dødsfall. Men til tross for at han ifølge NPE døde av feilbehandling er ikke saken meldt internt eller varslet til sykehusets ledelse.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Kvinnen døde nesten – ordene fra hennes avdøde mann fikk henne til å endre livet

Bare uker etter hun oppdaget graviditeten kom trillingene