in

Ny rettsrunde om hundeavl

Hunder kan ha en positiv innvirkning på helsen vår.

Etter at Dyrebeskyttelsen Norge vant hundeavlssaken på alle punkter i Oslo tingrett, er nå ankebehandlingen berammet til 19.september. Det er satt av fire dager til saken. 

I vinter avsa Oslo Tingrett dom i rettssaken om uetisk avl. En enstemmig dom konkluderte med at det er i strid med dyrevelferdsloven § 25 å avle hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel i Norge i dag.

– De menneskeskapte helseproblemene til bulldoggen har vært kjent siden tidlig 1900-tallet. Denne dommen kommer langt på overtid, uttalte daglig leder og veterinær Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen da dommen ble kjent.


Dyrebeskyttelsen Norge (DN) og Norsk Kennel Klub (NKK) er uenige om hvordan ordlyden i avlsparagrafen i dyrevelferdsloven (§25) skal fortolkes, og derfor havnet saken i rettssystemet.

DN opplyser i en pressemelding at de hele tiden har vært klar på at de kan være villige til å forlike saken dersom det igangsettes tilfredsstillende vitenskapelige kryssavlsprosjekter på disse to rasene.

NKK har på sin side stått fast ved at hundene skal være av ren rase, og at kryssavl ikke er aktuelt.

Dyrebeskyttelsen mener forskning viser at både cavalieren og den engelske bulldogen har enorme sykdomsbyrder og er svært innavlet. De hevder at med dagens genmateriale er alt håp borte om å kunne avle disse rasene friske, og samtidig følge norsk lov. Dyrebeskyttelsen har derfor tatt til orde for at den eneste måten å redde disse rasene på, er ved å krysse inn friske hunder.

Den finske cavalierklubben har nylig enstemmig vedtatt at kryssavl skal igangsettes i Finland. Dette begrunner de med at «rasen har ikke nok- og trolig ingen- linjer som ikke er predisponert for hjertesykdom og nevroligisk lidelse». De skriver også at import over landegrenser ikke hjelper, ettersom mangel på genetisk mangfold gjelder hele den vestlige populasjonen av cavalierer.

I 2020 kom EU med retningslinjer for hundeavl som Dyrebeskyttelsen Norge ønsker skal bli gjeldende retningslinjer for hundeavl også i Norge.

Lik oss på Facebook
Følg oss på Instagram

12.500 ukrainere er bosatt i Norge hittil i år

dame med melk

Ber om større skrift: 8 av 10 kaster mat fordi holdbarhetsdatoen er uleselig